HomeOm oss Frågor & Svar

FRÅGA GÄRNA, VI FINNS HÄR.Varje fråga får ett svar

Jag har aldrig ägt i spanien innan - Vad är driftkostnaden?

Här skall vi gå igenom de viktigaste punkterna vad gäller de driftskostnader du får som fastighetsägare. Dessa är:

 • Elektricitet
 • Vatten
 • Sophantering och avloppsavgift
 • Telefon
 • Automatisk betalning av räkningar (Domiciliacion)

Det finns all anledning att vara uppmärksam på de skillnader som finns i driftskostnader mellan Sverige och Spanien. Elen kostar mer och vattnet är billigare. Spanien får sin energiförsörjning från olja (65 %), el (17,7 gas (8,1 %), kol (5,6 %) och övriga kraftkällor (3,6 %).

Obs! Priserna ändras kontinuerligt och det kommer ständigt nya former av abonnemang och kontrakt. Priserna som anges i artiklarna skall därför inte tas som exakta utan istället ses som ett ungefärligt pris. Det man bör göra för att få dagsfärska priser är att kontakta respektive bolag/kontor och fråga.

Elektricitet

Elbolaget i Spanien har olika namn i olika regioner, och i södra Spanien heter det Compania Sevillana de Electricidad S L. Tel: 902 509 509. För att få elkontraktet överfört i sitt namn eller för att få ett helt nytt kontrakt, går man till Sevillanas kontor i den ort man bor. Följande skall man ta med sig till elbolagets kontor:

 • lagfartshandling eller hyresavtal
 • en tidigare räkning
 • pass eller residenciahandling
 • bankkontonummer (vid automatisk banköverföring)
 • rapport från den elektriker som har utfört installationsarbetet (gäller bara för nybyggd fastighet)
 • första äganderättshandlingen från rådhuset som man får när stadsplanekontoret godkänt byggnaden (gäller bara vid nybyggda fastigheter).

Vid övertagande av tidigare ägares elmätare gäller som standard att ett nytt kontrakt måste upprättas och en ny avgift erläggas. Det är mycket viktigt att man uppskattar sitt elbehov innan man beställer elmätaren. Högre kraftbehov ger naturligtvis högre kostnader både vad gäller installationskostnaden och förbrukningen.

Elräkningen kommer varannan månad. Om elräkningen inte betalas inom 15 dagar sänder elverket en rekommenderad räkning och om räkningen inte betalas inom 15 dagar från kravbrevets datum stängs elen av och elmätaren tas bort. För att åter få elen påkopplad debiteras en s k straffavgift samt naturligtvis de förfallna och ej betalda räkningarna.

Vatten

Vattentillförseln sköts normalt av kommunen eller ett privat bolag som kommunen har anlitat. När man köper bostad i Spanien bör man alltid se till att vattenmätaren registreras i ens eget namn.

 • lagfartshandling
 • en tidigare betald räkning
 • pass eller residenciahandling
 • bankkontonummer (vid automatisk överföring)
 • rapport från en installatör (om huset är nytt)

Räkningarna för vatten sänds ut från rådhuset (Ayuntamiento) eller från det företag som kommunen har anlitat för detta ändamål. Om man tror att det finns tidigare obetalda räkningar (vilket man alltid skall kontrollera före köpet) kan man också beställa en helt ny vattenmätare.

Då skriver man ett nytt kontrakt med vattenbolaget, och tar inte ansvar iför den tidigare ägarens räkningar. Om det blir ytterligare kostnader vid installationen av vattenmätaren skall den nya ägaren stå för dessa kostnader.

Vid installation av en ny vattenmätare måste tidigare räkningar vara betalda och den senaste räkningen skall presenteras. Man kan också göra så att de gamla, ej betalda räkningarna kan dras av från köpeskillingen, så att den nya ägaren kan betala dem.
Priserna varierar och kan vara betydligt högre om vattenverket är privatägt. Variationerna kan vara upp till 200-300 procent!

Vattenräkningen sänds normalt ut per kvartal och det är en lång eftersläpning mellan förbrukningen och räkningarna. Man har 30 dagar på sig att betala vattenräkningen. Om man ej betalar inom 30 dagar sänds en rekommenderad räkning. Om denna ej betalas inom 15 dagar stängs vattnet av. För att få det påkopplat igen krävs att räkningarna betalas och en extra avgift.

Sophantering och avloppsavgift

Det heter Basura respektive Alcantarillado på spanska. Räkningen för sophanteringen kommer från kommunen en gång per år.
Avloppsräkningarna kommer fyra gånger per år och för det mesta sköter vattenbolaget om detta. I vissa kommuner är sophantering inbakat i IBI-kvittot, dvs den kommunala fastighetsskatten och Alcantarillado i vattenräkningen (som t ex i Fuengirola).

Telefon

Det statliga telefonbolaget, Telefonica de España SA – TESA, har haft monopol på telefonkommunikation ända tills för några år sedan. 1998 försvann monopolet helt och idag finns det en handfull operatörer på denna marknad.
Man betalar sin telefonräkning varannan månad och den består av två månaders förskottsbetalning av den fasta avgiften samt de två senaste månadernas förbrukning.

Telefonica har som krav att räkningarna skall betalas via bankfullmakt. Banken sänder en kopia av räkningen till abonennten för information.
När man skall ansöka om telefon vänder man sig till närmaste Telefonica-kontor. Ansökan kan numera även göras per telefon. Kontoren är öppna mellan 9.30-13.30 och 17.00-20.00 för besök men telefonväxeln endast på förmiddagen. Följande handlingar krävs för att få ett telefonabonnemang:

 • fotokopia av pass eller residenciakort
 • fotokopia av lagfarten eller hyreskontrakt för den fastighet där telefonen skall installeras
 • bankkontonummer för automatisk betalning via bank.

På mobiltelefonsidan startade det första företaget sin verksamhet 1996. Det är Airtel som idag har hela Spanien täckt med sändare. Det finns även två andra stora operatörer; Movistar (Telefonica) och Amena. Det finns en uppsjö av olika erbjudanden och kontrakt att välja mellan. Priserna mellan operatörerna varierar inte i nån större utsträckning. Vad som kan vara värt att tänka på när man skaffar ett mobilabonnemang är att välja samma operatör som de man kommer att ringa till. Samtalskostnaderna för samtal till samma operatör är nämligen mycket lägre än kostnaderna för samtal till konkurrerande operatörer.

Om man vill ringa till ett annat land från Spanien så gör man precis som i Sverige: slå 00 följt av landsnummret och därefter riktnummret utan nollan, och slutligen telefonnumret till den man vill ringa. För att ringa till Spanien (från Sverige) slår man 00 direkt följt av landsnumret till Spanien som är 34 och sedan hela telefonnummret.

Automatisk betalning av räkningar (Domiciliacion)

Ett enkelt och praktiskt sätt att få sina räkningar betalda är via sk. autogiro. Oftast kan din bank hjälpa till med att arrangera detta, vad som då behövs är en kopia av de räkningar som du vill skall betalas automatiskt genom ditt konto.

När det gäller räkningar från kommunen (Ayuntamiento), exempelvis sophämtningsavgift (Basura) och kommunalskatt (Bienes Inmuebles, IBI) får du normalt sett själv gå till Ayuntamientots kontor med en originalräkning och be att få kommande räkningar domicilierade genom din bank.

Ickeresidenta konton får ej övertrasseras, så försäkra dig om att det finns tillräckligt med medel på kontot för att betala räkningarna. Den automatiska betalningsservicen är oftast gratis.

Vad gäller med skatter?

Notera att en del information om fastighetsskatt i Spanien som presenteras nedan kan vara utdaterad. Har du märkt att något i denna artikel inte stämmer, är du välkommen att kontakta vår redaktion och ge oss tips om vad som bör uppdateras.
Ett innehav av bostad i Spanien kan ur skattemässig synpunkt delas upp i följande:

 1. Ägd fastighet. Du äger Själv hela fastigheten eller du äger en del i en fastighet. Detta gäller även om du inte har lagfart på fastigheten eller andelen. En fastighet i Spanien är endera privatbostadsfastighet eller näringsfastighet (precis som i Sverige)
 2. Bostadsrätt eller liknande. Du kan också disponera bostad i utlandet genom att äga aktier eller andelar i bolag, Förening eller liknande som medför nyttjanderätt till en bostad.
 3. Nyttjanderätt – ej ägd bostad. Du innehar din bostad med nyttjanderätt på längre eller kortare tid.

Ägd privatbostadsfastighet

I Spanien finns inte någon klassificering i fastighetstaxeringen om huruvida bostaden är privatbostad eller ej. För vad som skattemässigt är fastighet i Spanien gäller samma regler som om fastigheten låg i Sverige. En- och tvåfamiljshus är alltid privatbostad om de respektive delägarna använder minst hälften av fastigheten för eget boende.

Har fastigheten mer än två lägenheter där du äger en andel betraktas din andel som näringsfastighet. Vilken bostad som helst, även en enfamiljsvilla, som inte skall användas av dig som ägare utan hyrs ut skall alltid deklareras som näringsfastighet. Äger du en enfamiljsvilla som tillhör en jordbruksfastighet klassas den som näringsfastighet.

Intäkter och kostnader

Är din privatbostad inte uthyrd skall du ej betala någon annan skatt i Sverige än fastighetsskatt. Om du däremot hyr ut din fastighet skall inkomsten deklareras under “kapital” och som intäkt tas den faktiska hyresinkomsten upp. Till skillnad från den spanska deklarationen skall något förmånsvärde för eget utnyttjande ej redovisas.

Från denna hyresintäkt får du dra av ett schablonavdrag samt en procentsats av hyresintäkten. Detta är ditt maximala avdrag oavsett om de faktiska kostnaderna varit högre. Avdraget får heller inte överstiga intäkten. Räntekostnader för din privatbostad i Spanien är avdragsgilla under “inkomst av kapital”.

Försäljning av privatbostadfastigheten

Försäljning av din spanska fastighet reavinstbeskattas under “kapital” på samma sätt som om fastigheten låg i Sverige. Uppskov av reavinst gäller inte för privatbostad i Spanien. För tidigare konventionellt beskattade fastigheter i utlandet, som övergick till att bli privatbostadsfastigheter vid årsskiftet 1990/91, gäller att värdeminskningsavdrag och avdrag för värdehöjande reparationer gjorda före den I januari 1991 återförs till beskattning.

När fastigheten säljs skall den redovisas i inkomstslaget näringsverksamhet. Om reavinsten beräknas enligt övergångsbestämmelserna behöver inte tidigare gjorda värdeminsknings-avdrag återföras till beskattning. Om sådan inkomst redovisas i näringsverksamhet kan man få avdrag för gamla underskottsavdrag som inte är utnyttjade.

Andelshus och andra näringsfastigheter

Är din fastighet inte privatbostadsfastighet så är den näringsfastighet. I så fall betalar du inte någon fastighetsskatt i Sverige. Intäkt skall deklareras på samma sätt som om fastigheten var belägen i Sverige och inkomstberäkningen följer samma regler. Som intäkt skall du ta upp:

 • värdet av bostadsförmånen, dvs. vad du skulle ha fått betala om du själv hyrt den
 • faktisk hyresinkomst som du fått vid uthyrning

Värdet av bostadsförmånen måste tas upp oavsett om du faktiskt har bott i ditt hus eller ej. Du skall beräkna värdet för den tid du haft fastigheten disponibel för dig själv. Det innebär att om du har kunnat använda den hela året men bara bott där under t ex fem månader under vintern, skall förmånsvärdet ändå beräknas för hela året.

Huvudregeln för beräkningen av detta förmånsvärde är de normala hyrespriser som galler i Spanien och på den ort där fastigheten är belägen. Hänsyn skall tas till eventuella fluktuationer i hyrespriset beroende på säsong.

På Costa del Sol får du kanske tre-fyra gånger högre hyra under juli-augusti som under vintermånaderna. Är fastigheten ej uthyrd tar du upp en genomsnittlig årshyra och förklarar samtidigt för skattemyndigheten hur den är uträknad. Hyr du ut fastigheten under en del av året skall ditt förmånsvärde beräknas iför den återstående delen av året som om du faktiskt har disponerat bostaden för egen del. Oavsett om du bott där eller inte.

Avdragsgilla kostnader

Följande avdrag får man göra från intäkten enligt de regler som framgår av deklarationsblanketten.

 • lån på fastigheten
 • lån för förbättringar
 • försäkringspremier
 • reparationer
 • underhållskostnader
 • kostnader iför renhållning och el

Blir det överskott förs beloppet in på den särskilda självdeklarationens sista sida och blir det ett underskott gäller följande:

 • det framtida överskottet kan kvittas men bara i den spanska näringsfastigheten
 • underskottet kan avräknas mot eventuell reavinst när fastigheten säljes

Försäljning av näringsfastighet

När du säljer din spanska tvåfamiljsvilla skall reavinst eller reaförlust behandlas efter samma regler som skulle ha gällt om fastigheten låg i Sverige, och redovisas under “kapital”. Ackumulerade underskott får dras av men avdraget får inte överstiga den totala reavinsten. Eventuellt betald reavinstskatt i Spanien kan avräknas mot svensk skatt.

Nyttjanderätt (ej ägd bostad)

Med nyttjanderätt menas rättigheter som inte kan jämföras med ägande av fastighet. Det kan röra sig om en vanlig hyresrätt eller s k time-sharing. Med time-sharing menas normalt att du köpt ett semestercertifikat eller liknande som inte är en aktie/andel i ett bostadsföretag, men som ger innehavaren rätt att under en längre tid utnyttja en lägenhet under en viss del av året.

Intäkter och avdragsgilla kostnader

Det sker ej någon inkomstbeskattning pa innehavet av en nyttjanderätt. Om du däremot hyr ut den, i andra hand, är hyresinkomsten skattepliktig under “kapital”. Avdrag får göras på samma sätt som vid uthyrning av privatbostad. Ränteutgifter för lån som du tagit för köp av nyttjanderätten får du göra avdrag för. Svensk statlig fastighetsskatt tas inte ut på bostäder av detta slag.

Försäljning

En försäljning av nyttjanderätten beskattas enligt reglerna om reavinstskatt av lös egendom. Eftersom en nyttjanderätt dock inte är lösöre får du inte använda reglerna om fribelopp eller schablonregeln för beräkning av anskaffningskostnaden. Reaförlust är avdragsgill.

Skatt på hyresintäkt (utan att fastigheten varit uthyrd)

Som tillägg till fastighetsskatten tillkommer ytterligare en skatt som är mycket debatterad i dagsläget av både spanjorer och framför allt av utländska fastighetsägare. Spanjorer och resistenta samt ej resistenta utlänningar som äger fastighet i Spanien blir påförda en inkomst på 2 % av fastighetsvärdet (valor catastral) som från myndigheternas sida är en slags teoretisk hyras~ inkomst som läggs på deras övriga inkomst och beskattas. Det spelar alltså ingen roll om fastigheten varit uthyrd eller inte.

Har du en fastighet som är värderad till 20 000 000 euro så måste du ta upp 400 000 euro till beskattning. Pengar som du aldrig sett röken av. Är du icke resident innebär det att du betalar 25 % i skatt på beloppet, dvs. 100 000 euro. Om du verkligen hyr ut din bostad betalar du 25 % skatt på hyresinkomsten brutto. Denna inkomst skall betalas senast 25 dagar efter att du har erhållit hyran. Spanska skattemyndigheten är i detta fall ganska flexibel och accepterar normalt kvartalsinbetalning.

Ägd privatbostadsfastighet

I Spanien finns inte någon klassificering i fastighetstaxeringen om huruvida bostaden är privatbostad eller ej. För vad som skattemässigt är fastighet i Spanien gäller samma regler som om fastigheten låg i Sverige. En- och tvåfamiljshus är alltid privatbostad om de respektive delägarna använder minst hälften av fastigheten för eget boende.

Har fastigheten mer än två lägenheter där du äger en andel betraktas din andel som näringsfastighet. Vilken bostad som helst, även en enfamiljsvilla, som inte skall användas av dig som ägare utan hyrs ut skall alltid deklareras som näringsfastighet. Äger du en enfamiljsvilla som tillhör en jordbruksfastighet klassas den som näringsfastighet.

Intäkter och kostnader

Är din privatbostad inte uthyrd skall du ej betala någon annan skatt i Sverige än fastighetsskatt. Om du däremot hyr ut din fastighet skall inkomsten deklareras under “kapital” och som intäkt tas den faktiska hyresinkomsten upp. Till skillnad från den spanska deklarationen skall något förmånsvärde för eget utnyttjande ej redovisas.

Från denna hyresintäkt får du dra av ett schablonavdrag samt en procentsats av hyresintäkten. Detta är ditt maximala avdrag oavsett om de faktiska kostnaderna varit högre. Avdraget får heller inte överstiga intäkten. Räntekostnader för din privatbostad i Spanien är avdragsgilla under “inkomst av kapital”.

Försäljning av privatbostadfastigheten

Försäljning av din spanska fastighet reavinstbeskattas under “kapital” på samma sätt som om fastigheten låg i Sverige. Uppskov av reavinst gäller inte för privatbostad i Spanien. För tidigare konventionellt beskattade fastigheter i utlandet, som övergick till att bli privatbostadsfastigheter vid årsskiftet 1990/91, gäller att värdeminskningsavdrag och avdrag för värdehöjande reparationer gjorda före den I januari 1991 återförs till beskattning.

När fastigheten säljs skall den redovisas i inkomstslaget näringsverksamhet. Om reavinsten beräknas enligt övergångsbestämmelserna behöver inte tidigare gjorda värdeminsknings-avdrag återföras till beskattning. Om sådan inkomst redovisas i näringsverksamhet kan man få avdrag för gamla underskottsavdrag som inte är utnyttjade.

5 % deposition vid fastighetsförsäljning

I januari 1992 kom en skärpning i reavinstbeskattningen för icke resistenta utlänningar som sålde sina fastigheter i Spanien. Under tidigare år och framför allt under 1980-talet hade spanska skattemyndigheten svårt att kräva in reavinstskatt från utlänningar som sålde sina fastigheter, ofta med hög reavinst. Detta kryphål utnyttjades av många nordeuropéer som sålde, tog pengarna och försvann rör alltid, långt bort från Spanien och från spansk reavinst.

De flesta kom aldrig tillbaka. Det insåg också de spanska myndigheterna ganska snart. För att täppa igen detta kryphål infördes en lag som gav skattemyndigheten möjlighet att vid samtliga försäljningar till resistenta eller icke resistenta som gjordes av icke residenta innehålla 5 % av köpeskillingen, oavsett om det uppkom realisationsvinst eller ej. Enligt den nya lagen blir både köpare och säljare tvungna att agera enligt följande:

Köparen skall göra detta:

5 % av försäljningspriset skall dras av från köpeskillingen och i säljarens namn deponeras hos Hacienda, som en garanti för säljarens eventuella realisationsvinst. Detta gäller ej om säljaren haft fastigheten i sitt namn i mer än 20 år och är privatperson. Juridiska personer är ej berättigade till något avdrag. Samtidigt måste köparen enligt lag fylla i blankett 211 från Hacienda. Originalet skall lämnas till myndigheten, en kopia ges till köparen och en till säljaren som bevis på inbetalningen. Köparen måste inom en månad från fastighetsköpet lämna in blankett 211 till myndigheten samt fysiskt betala in de tio procenten.

Säljaren måste göra detta:

Den icke residenta säljaren måste alltid lämna in en inkomstdeklaration vid fastighetsförsäljningen oavsett om det uppkommer reavinst eller ej. Blankett 210 (venta de inmueble) samt bilagan 210C (descripción del incremento) skall inlämnas inom tre månader från slutet av den tid som köparen fått på sig (en månad) för att betala in depositionen på 5 %. Deklarationen skall lämnas till den lokala skattemyndigheten (Hacienda – Agencia Tributaria). Reavinstskatten är alltid 35 % för den icke residenta säljaren.

Kommunal fastighetsskatt

Precis som i Sverige har också Spanien en kommunal fastighetsskatt (Impuesto sobra Bienes Inmuebles) som skall betalas varje år oavsett om du utnyttjar din fastighet eller inte. Denna fastighetsskatt var tidigare känd under namnet contribucidn urbana. Både residenter och icke residenter måste betala denna skatt.

Det har varit svårt för kommunerna att kräva in skatten och de flesta syndarna har varit utlänningar. I vissa fall har upp till 90 % av de obetalda fastighetsskatterna varit från resistenta och icke resistenta utlänningar av olika nationalitet. För att hitta ett botemedel mot den dåliga betalningsmoralen har många kommuner skärpt kraven på betald fastighetsskatt genom olika åtgärder.

Storleken på fastighetsskatten varierar stort från stad till stad. Den gemensamma nämnaren för alla är att den baseras på kommunens värdering av fastigheten (valor catastral).

Skatten varierar beroende på om fastigheten ligger i tättbebyggt område (urbana) eller ute på landsbygden (rusticas). Den är normalt 0,5 % i tättbebyggt område och 0,3 % i glesbygden men kan i vissa “dyrare” tättbebyggda områden gå ända upp till 1-1,5 % av taxeringsvärdet. Skatten skall betalas under en bestämd tid under året. Om skatten ej blir betald inom den föreskrivna tiden blir fastighetsägaren påförd en förseningsavgift på 20 % (recargo).

Kan jag låna i Spanien - Och hur funkar det?

Idag är den spanska banksystemet mycket likt det svenska. Det har också skett en generationsväxling där dagens bankpersonal ofta pratar hygglig engelska. Många banker på Costa del Sol och Costa Blanca har insett behovet av att ha svensktalande personal. Detta har resulterat i att flera banker i dag kan erbjuda service på ett språk du kan förstå, vilket är oerhört viktigt eftersom det handlar om dina pengar.

Bankernas öppettider i Spanien brukar vara som följer:

 • Mellan den 1 maj och den 30 september är den normala öppettiden 08.30-14.00, må-fr.
 • Mellan den 1 oktober och den 30 april har även de flesta banker öppet på lördagar mellan 08.30 13.00. Noteras bör att de flesta sparbankerna inte har lördagsöppet.

Banklån

Det är fullt möjligt att låna pengar för fastighetsköp i en spansk bank. Både om du är resident eller icke resident i Spanien. I detta avsnittet berättar vi om skillnaderna. Vad man skall vara uppmärksam på är att det tar ofta betydligt längre tid att få besked efter en ansökan. Därför bör du vara ute i god tid och inte ha bråttom.

En annan skillnad är att det oftast efter första besöket i banken ser ut att vara klart att man får lånet. Så är det inte och anledningen är ofta att beslutet fattas av någon på regionkontoret eller ännu högre upp i hierarkin. Den lokala bankmannen har mindre att säga till om än motsvarande i Sverige.

Var alltså försiktig och ta inte ut glädjen i förskott. Säkerhetskraven är också mycket större i Spanien än i Sverige. Spanska banker är normalt restriktiva i sin utlåning och således har Spanien inte upplevt bankkriser som exempelvis Sverige gjort.

Residenta fysiska personer

Vid fastighetsförvärv är det normala att man får låna upp till 80% av värderingen om du är resident i Spanien och vill få ett banklån. För att kunna låna pengar måste du kunna uppvisa periodiska inkomster. Hypotekslån – prestamos hipotecarios – brukar kännetecknas av att bankerna första året erbjuder en mycket låg ränta.

Ta reda på lånevillkoren för de resterande åren. Se även upp med uppläggningsavgifter som variera en hel del från bank till bank. Det bör även noteras att det utgår 0,5% i skatt på summan av hypotekslånet. Vid bilköp tar banken normalt sett bilen som garanti till dess att lånet är återbetalt.

Icke residenta fysiska personer

Vid fastighetsförvärv är det normala att man får låna upp till 50% av värderingen som banken gjort av fastigheten. Det gäller alltså icke residenta fysiska personer – alla er som inte är bosatta i Spanien, men vill ta ett banklån. Man måste också kunna uppvisa någon form av inkomst i Spanien alternativt en bankgaranti från exempelvis en utländsk bank.

I sammanhanget kan det vara värt att nämna att om en icke resident förvärvar fast egendom i Spanien och pengarna kommer från utlandet så gäller följande:

 • Transferera pengarna till ditt icke residenta konto, cuenta de no residentes.
 • Be banken skriva ut en icke resident check, dvs. i konvertibla euro.
 • Se till att en kopia av checken finns med i lagfarten (escrituran).

Bankaffärer i Spanien

Ni som varit på semester i Spanien under den senaste tiden eller deltidsbor i landet har kanske märkt att det spanska banksystemet blivit mycket modernare och effektivare under de sista åren.

Den nya bankteknologin har gjort sin entre även här och de spanska bankerna är minst lika moderna som de i andra europeiska banker.

Siffror, som Statistikbyrån Moodys tagit fram visar att det spanska bankväsendet är det sjätte starkaste i världen och det fjärde i Europa med bättre kvalifikationer av lån och krediter än t ex Storbritannien och USA.

Banksektorn har bl a den starka ekonomiska tillväxten i Spanien under de senaste åren att tacka för. Andra viktiga faktorer är den politiska kontrollen att hålla nere inflationen och ränteutvecklingen. Dessa tendenser håller i sig och gör de spanska bankerna starka inför ett gemensamt Europa.

Bland de tio största bankerna i Europa räknas Banco Santander och Central Hispano som genom en fusion i början av året nu hör till de riktigt stora och Banco Bilbao Vizcaya finns också med på listan.

De stora spanska bankerna har länge expanderat i Syd o Latinamerika och letar efter nya allierade på den europeiska marknaden för att stärka sina internationella positioner.

Spanien har flest antal bankfilialer per invånare i Europa. Relationen mellan bankpersonal och kunder har varit direkt och personlig Nu satsar bankerna istället på färre filialer och bankteknologi med alternativa kanaler som Internet, telefonservice etc.

Spanjorerna har accepterat denna förändring relativt lätt. 1998 hade bankernas telefonservice 5 miljoner kunder och Internetkunderna ökade under samma tid från 80.000 till 380.000. Inför dessa snabba resultat satsar naturligtvis hela bankväsendet på att erbjuda modernitet, teknologi, service och nya sofistikerade investeringsmöjligheter till sina kunder.
Samma produkter och servicekanaler erbjuds naturligtvis även de utländska kunderna. Internet och telefonservice finns att få på engelska och erbjuds oftast utan extra kostnad till kunden. Normalt är att både checkhäfte och direktdebiteringar av räkningar via konto kostnadsfritt.

Typ av bankkonton

En person som är skriven i Spanien kan ha samma typ av bankkonton fonder, aktier, kapitalkonton, lån – krediter e t c och på samma villkor som en spansk medborgare.

Även en sk icke resident, kan öppna bankkonto, investera i fonder, aktier, såväl på spansk som annan internationell börsmarknad. Konton kan öppnas i Euro, svenska kronor, eller annan önskad valuta.

Även lån för husköp ges till icke residenta och utlåningsräntan är något lägre än i Sverige – ca 4 procent. Ränteläget baseras på Euron eftersom den är den officiella valutan i Spanien sedan 1.1 1999.

De flesta spanska banker finansierar mellan 50 och 60 procent av köpeskillingen för icke residenta och större procentsatser för residenta. Några topplån eller ett andra hypotekslån är dock mycket sällsynt.

Med dagens nya bankteknologi är det alltså inga problem att på distans följa sina investeringar i aktier, fonder eller kapitalkonton, ge order om att köpa eller sälja värdepapper, beordra en banköverföring, eller helt enkelt kontrollera att räkningar blir betalda.

Kontotyperna på spanska banker är i stort sett de samma som vi är vana vid i Sverige. Har du större belopp som du vill sätta på banken skall du alltid ta reda på vilket konto som ger den bästa ränta. Glöm dock inte bort att högre ränta kräver längre bindningstid och därmed längre uppsägningstid.

Du bör noga tänka igenom hur du önskar använda dina pengar i framtiden och alltid se till att du alltid har en visst belopp på ett vanligt checkkonto där samtliga tillgångar alltid är disponibla för dig.

Spanska banker

Det spanska banksystemet har sedan mitten på 80-talet börjat moderniseras. I och med Spaniens inträde i EG (EU) tilläts utländska banker att bedriva bankverksamhet i Spanien. Man befarade att konkurrensen skulle bli stor och att många spanska banker skulle bli uppköpta eller slås ut. Arbetslagstiftning och kulturkrockar medförde dock att de utländska bankerna i början hade det svårt.

De stora spanska bankerna, som dåvarande Banco Santander och BBV, satt inte stillatigande och tittade utan tog lärdom av framför allt amerikanska banker. Alla har vi väl upplevt rökridån och den till synes bristande effektivitet som brukade genomsyra spanska banklokaler. Detta håller radikalt på att förändas. Den unga generationen spanjorer är ofta utbildade utomlands och “mañanatänkandet” håller så smått på att försvinna.

En bidragande orsak är nog den relativt höga arbetslösheten som medför att man får anstränga sig lite extra för att få behålla sitt arbete. För några år sedan, innan arbetslagstiftningen ändrades, var det nästan omöjligt att avskeda någon. Detta berodde främst på att avgångsvederlagen var skyhöga. Det finns både affärsbanker och sparbanker (cajas de ahorro). Skillnaden är att de sistnämnda inte behöver vara vinstgivande.

Internationella banker i Spanien

Banker specialiserade inom sk. Private Banking, kan ge professionell rådgivning och en effektiv service för såväl privatpersoner som företag. Oftast får du din egen personliga rådgivare som tillsammans med dig kan arbeta fram en personligt anpassad portfölj bestående av ex.vis aktier, fonder eller räntebärande produkter.

Du får genom banken tillgång till ett ofta världsomfattande kontorsnät och ett komplett sortiment av internationella investeringsprodukter. Dessa banker kan oftast, utöver investeringsrådgivning, kapitalförvaltning etc, även erbjuda övrig bankservice såsom konton för autogiro och lån.

Vad gäller angående skatt - Kan jag bli dubbelbeskattad?

Dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Spanien

Sverige har ingått ett dubbelbeskattningsavtal med flera länder i världen och bland dem finns Spanien. Detta avtal mellan länderna innebär för dig som spansk fastighetsägare att du inte, i slutändan, kommer att betala samma skatt två gånger. Eftersom du, enligt spansk lag, har betalat både fastighetsskatt och förmögenhetsskatt på din spanska fastighet skall du dra av dessa belopp i din svenska deklaration. På så sätt undviker du att betala skatt i båda länderna. Detta gäller även vid reavinst.

Dubbelbeskattningsavtalet är, enligt vår mening, ett av de sämsta i hela Europa och dess konsekvenser för bl a pensionerade utlandssvenskar är helt orimliga. Låt oss berätta vår version av hur det fungerar:

Dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Spanien är unikt i Norden. I Europa är det, förutom Sverige, endast Italien och Österrike som har ett dubbelbeskattningsavtal med s k omvänd kredit. Det innebär att t ex en utlandssvensk beskattas för samma inkomst dels i ursprungslandet (utbetalningslandet) och dels i Spanien.

I Sverige beskattas du direkt vid källan genom skatteavdrag med 25 %, den s k SINK-skatten. Skatteavdrag göres icke på folkpension och den del av det s k pensionstillskottet som enligt lag är skattefri vid bosättning utomlands. Den distinktionen gör man inte i Spanien.

När du deklarerar i Spanien får du alltså inte dra av den skatt du betalt i Sverige – till skillnad från andra Europamedborgare. I stället måste du vid deklarationstillfället betala skatt i Spanien på hela inkomsten – dvs även deri del som redan beskattats i Sverige.

Först därefter kan du ansöka hos Skatteförvaltningen i Sverige om att få återbetalning av den skatt du erlagt i Spanien på pension där avräkning får ske. Det sker genom att du sänder in din spanska deklaration som visar hur mycket skatt du betalt i Spanien, kvitterad av banken, tillsammans med ansökan om återbetalning. Återbetalning får du därefter via postgiro och det tar minst två månader.

Följande meddelande får man på begäran av skattemyndigheten i Sverige.- “Enligt 5 paragrafen i lagen om särskild inkomstskatt och enligt gällande avtal mellan Sverige och Spanien, skall pension eller livränta som utbetalas enligt svensk socialförsäkringslagstiftning, och pension som utbetalas till person bosatt i Spanien, beskattas i Sverige.

Även Spanien har rätt att beskatta samma pension. För att undanröja dubbelbeskattning skall Sverige, enligt samma avtal, medge avräkning av erlagd spansk skatt mot i Sverige erlagd skatt på samma inkomst.” Hela detta absurda förfarande innebär således att du måste vara beredd, och ha möjlighet, att ligga ute med dessa för många betydande belopp.

Under många år har de spanska skattemyndigheterna låtit svenskar, liksom andra européer, dra av den i Sverige erlagda skatten. På de spanska deklarationsblanketterna finns t o m en särskild rad för dessa avdrag. På senare år har man emellertid vaknat till liv och funnit att svensken skall behandlas annorlunda på grund av ett uselt avtal.

Detta har resulterat i att man i vissa fall, något beroende på i vilket skattedistrikt i Spanien man lämnar in sin deklaration, begärt att få retroaktiv skatteinbetalning. Det har hårt drabbat en del utlandssvenskar som inte – i väntan på svensk återbetalning – haft möjlighet, att få fram beloppen, utan till och med varit tvungna att ta banklån.

Man måste fråga sig varför man beslutat sig för denna byråkratiska tågordning, där samma belopp vandrar fram och tillbaka mellan länderna. Utflyttade svenskar har svårt att förstå varför de, till skillnad från sina nordiska bröder och systrar, skall behöva betala skatt till Sverige när de är bosatta för gott i Spanien.

Att de sedan också skall behöva betala skatt två gånger på samma inkomst låt vara att de så småningom får återbetalning, gör inte saken lättare att acceptera. Låt oss hoppas att förnuftet får råda och att man får en harmonisering inom Europa.

Dubbelbeskattningsavtalet av bostad

Hur beskattas då din bostad i Spanien om jag fortfarande är skattemässigt bosatt i Sverige? Denna situation är ganska vanlig för svenskarna i Spanien. Man bor i sitt hus på Costa del Sol under stora delar av året men har inte skrivit ut sig ur Sverige. Har man av skattemyndigheten ansetts bosatt i Sverige trots flyttning till Spanien är man oinskränkt skattskyldig i Sverige och skall taxeras i hemortskommunen för all inkomst. Självdeklaration skall alltid lämnas i Sverige.

I Sverige betalar du förmögenhetsskatt och skatt på förmånsvärdet vid nyttjandet av fastigheten. Skatteprocenten är 1,5 % för båda dessa och räknas på 75 % av inköpsvärdet på byggnadsdelen, alltså utan markvärdet.

Detta avtal mellan länderna innebär för dig som spansk fastighetsägare att du inte, i slutändan, kommer att betala samma skatt i två länder. Eftersom du, enligt spansk skattelag, varit tvungen att betala både fastighetsskatt och förmögenhetsskatt på din spanska fastighet skall du ansöka om avräkning på dessa belopp i din svenska deklaration.

Den svenska skattemyndigheten kräver att du insänder kopia av den spanska deklarationen och kopia på kvittot för den faktiskt inbetalda skatten i Spanien. Detta gäller även vid realisationsvinst.

Vad gäller angående inkomstskatterna?

Spanien är inte något skatteparadis som t ex Isle of Man, Guernsey, Andorra, Gibraltar eller Karibien. Det har det heller aldrig varit, men däremot har kontrollen från skattemyndigheten tidigare varit dålig. Detta skapade en allmän inställning att det fanns väldigt lite skatter i Spanien, skatter som dessutom var lätta att undvika jämfört med Sverige.

Idag är inkomstskatten i Spanien nära nog likvärdig med många andra EU-länder. Men precis som i Sverige skall man försöka utnyttja alla lagliga avdrag som kan reducera den slutliga skatten. Det är varje medborgares rätt och skyldighet. För inkomster på över 9 550 000 pesetas (ca 500 000 kronor) per år betalar en inkomsttagare i Spanien en marginalskatt på 56 %. Det låter verkligen inte som ett skatteparadis, utan ganska normalt i ett västeuropeiskt land.

På grund av språkskäl är det ofta omöjligt för en utlänning att sätta sig in i det spanska skattesystemet och när det är dags att deklarera väljer många att få hjälp av en spansk redovisningsbyrå (asesor fiscal) eller en allmän rådgivningsbyrå (Gestoria) som mot en moderat avgift sköter deklarationen. Det är naturligtvis ingen nackdel om du själv är lite insatt i systemet och jag skall försöka ge dig en viss grundkunskap i hur det spanska skattesystemet fungerar och hur man deklarerar.

Inkomstskatt

Idag är inkomstskatten i Spanien nära nog likvärdig med många andra EU-länder. Men precis som i Sverige skall man försöka utnyttja alla lagliga avdrag som kan reducera den slutliga skatten. Det är varje medborgares rätt och skyldighet. För inkomster på över 9 550 000 pesetas (ca 500 000 kronor) per år betalar en inkomsttagare i Spanien en marginalskatt på 56 %. Det låter verkligen inte som ett skatteparadis, utan ganska normalt i ett västeuropeiskt land.

Skatteregler vid flytt från Sverige

Vad blir den skattemässiga effekten i Sverige för en svensk som flyttar till Spanien? Behöver man fortfarande deklarera i Sverige efter utflyttningen och vad händer skattemässigt om man bor halva året i Sverige och halva i Spanien? Är ett permanent uppehållstillstånd (residencia) och mantalsskrivning i Spanien tillräckligt för att slippa skatt i Sverige? Ja, det är bara några av de otaliga frågor som dyker upp när beslutet skall tas om flyttning till Spanien.

Vi skall försöka reda ut några av begreppen och ge råd och anvisningar om var det går att få mer information där svaren inte är självklara. Merparten av informationen i detta kapitel har inhämtats från svenska myndigheters officiella skrifter samt från organisationer och personer med specialkunskaper i ämnet.

Eftersom lagarna i Sverige, och då speciellt skattelagarna, ständigt ändras bör information inhämtas när flyttningen blir aktuell för att vara säker på att få aktuella upplysningar. Vi rekommenderar också alltid en kontakt med professionella rådgivare, som t ex advokater och revisorer, för att uppnå optimal skatteeffekt vid en eventuell flyttning till Spanien. Informationen i detta kapitel bör användas som en vägledning och inte som en lagtext.

En fråga som ofta ställs är om Sveriges inträde i den europeiska gemenskapen (EU) har underlättat för en svensk att skattemässigt flytta till Spanien. EES-avtalet innebär inte någon förändring av den svenska beskattningsrätten eftersom Sveriges och Spaniens interna skattelagar fortfarande gäller liksom det dubbelbeskattningsavtal som länderna har sins emellan.
Låt oss börja med att reda ut begreppen om vad som krävs för att man skall vara utflyttad enligt svenska skatteregler. Med utflyttad menas en svensk som utvandrar, dvs. permanent flyttar ut från Sverige till Spanien. Hur en person skall beskattas i detta fall avgörs först sedan skattemyndigheten bestämt hans skatterättsliga hemvist.

Hur beskattas du i Sverige efter utflyttningen?

Om du av den svenska skattemyndigheten har bedömts fylla kraven för att bli skattemässigt utflyttad från Sverige så är det ändå vissa inkomster och tillgångar som fortfarande kommer att beskattas i Sverige. I enlighet med dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Spanien kan de svenska skattekraven reduceras. De inkomster och tillgångar som fortfarande blir beskattade i Sverige är sådana som har särskilt stark anknytning till Sverige såsom:

 • fastighetsinnehav i Sverige
 • reavinst vid Försäljning av fastighet eller bostadsrätt
 • inkomst av rörelse som bedrivs från fast driftställe i Sverige
 • lön från arbete i Sverige
 • lön från stat eller kommun
 • pension från tjänst som utövas i Sverige
 • pension från statlig och kommunal tjänst
 • ATP
 • Styrelsearvode från svenskt företag

Under det året du flyttar till Spanien beskattas du i den kommun du tillhör och du beskattas då för alla inkomster fram till utflyttningsdagen är man skall avgöra till vilken del av året inkomsten eller utgiften skall hänföras tillämpas kontantprincipen. Du som under hela inkomståret varit bosatt i Spanien skall bara lämna självdeklaration i Sverige om du haft inkomst eller tillgångar enligt exemplen ovan, dock ej för lön och pension.

Oavsett var du bodde under tiden i Sverige skall deklarationen lämnas till det sk gemensamma distriktet (GD) i Stockholm. Inkomst av anställning, ersättning från försäkringskassa, pension, arvoden och andra tjänsteinkomster beskattas enligt SINK (lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta) med 25 %. Detta är en definitiv källskatt och skall innehållas och inbetalas till den svenska skattemyndigheten av utbetalaren/arbetsgivaren. Några grundavdrag eller avdrag för kostnader godkännes inte. Speciella regler gäller för artister och idrottsmän.

Alla inkomster i Sverige där det avdrages källskatt enligt vad som gäller för SINK behöver inte deklareras i Sverige, och alla ränteintäkter och aktieutdelningar är också fria från deklaration för den som är skattemässigt bosatt i Spanien. Inkomst av reavinst på fastigheter beskattas enligt lagen om statlig inkomstskatt med 30 %.
Inkomst av utdelning på aktier beskattas enligt kupongskattelagen med skattesatsen 30 %. Det är viktigt att veta att om man vistas i Sverige mer än 6 månader sammanhängande per år blir man ansedd som skattemässigt bosatt i Sverige och måste lämna självdeklaration för all inkomst man tjänat under sin vistelse i Sverige. Detta gäller även om man har spanskt uppehållstillstånd och skattemässigt tillhör Spanien.

Hur kan en utflyttad bli återbördad till Sverige och vad skall man göra för att åtnjuta de sociala förmåner som man lämnat då man emigrerade? Den som en gång varit bosatt i Spanien kan efter utflyttning anses återinflyttad och kan på nytt få väsentlig anknytning till Sverige. Kriterierna för väsentlig anknytning är exakt desamma som vid utflyttningen. Enbart omständigheten att en sedan många år utflyttad person skaffar en bostad för tillfälliga besök i Sverige har inte ansetts medföra väsentlig anknytning dit.

Hur funkar det om jag blir sjuk?

För att få sjukvårdsförmåner i Spanien innan du börjar ditt arbete, skall du begära ett intyg från Försäkringskassan som visar att du tillhört den svenska försäkringen (blankett E 111). Utan intyget riskerar du att själv få betala hela vårdkostnaden. När du vistas tillfälligt i Spanien för att söka arbete, har du under längst tre månader rätt till sjukvårdsförmåner. Du har rätt till sjukvårdsförmåner på samma villkor som medborgarna i Spanien.

Kontakta Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i god tid före avresan till Spanien och begär att få de intyg du behöver. Om dina familjemedlemmar inte förvärvsarbetar har de också rätt till samma socialförsäkringsingsförmåner som du har, även om de skulle vara bosatta i ett annat EU-land än Spanien.

Som medlem i spanska försäkringskassan får man full ersättning för kostnader vid sjukdom och betalar bara en liten del av läkemedelskostnaderna. För att få spansk arbetslöshetsersättning vid tillfällig arbetsoförmåga p g a sjukdom fordras att man arbetat minst tre månader, är registrerad på arbetsförmedlingen och att de sociala avgifterna har betalats under minst 12 månader av de 6 år som ligger före den inträffade arbetslösheten.

Obligatorisk pensionering sker i Spanien vid 65 års ålder men kan i vissa fall ske vid 60 års ålder. Storleken av pensionen beräknas proportionellt i förhållande till det antal år man arbetat och slutpensionen är framför allt baserad på de senaste åtta årens inkomst. För att få full pension måste man ha betalt sin avgift i minst 35 år. För att få pension överhuvud taget måste man ha betalt sin socialförsäkring under minst 15 år, varav två måste vara bland de senaste åtta åren före pensionsåldern. Har man tillhört systemet mellan 15 och 35 år får man en reducerad pension efter en procenttabell.

Privat sjukförsäkring – behövs det nu när Sverige är med i EU?

Svaret är beroende på din ålder, om du är yrkesverksam eller pensionär, resident eller icke resident. Om du inte är resident har det stor betydelse hur länge du vistas i Spanien vid varje tillfälle. En annan viktig faktor är om du är helt frisk eller har någon tidigare känd sjukdom. Jag ska i det följande i korthet förklara på vilket sätt ovan nämnda faktorer och kombinationer kan ge svar på frågan om en privat sjukförsäkring behövs vid längre eller kortare vistelser i Spanien.

Åldern

Är du folkpensionär erhåller du exakt samma sjukvårdsförmåner som en spansk pensionär under förutsättning att du före utresan skaffar ett speciellt EU-formulär (E 121) hos försäkringskassan i Sverige som du fyller i och lämnar till sjukvårdsmyndigheten i din spanska hemortskommun. OBS! För pensionärer inkluderar sjukvårdsförmånerna även fri medicin.

Yrkesverksamhet eller anställning

Arbetar du som anställd eller driver egen företagsverksamhet måste du ha residencia. Du, eller din arbetsgivare, betalar skatt och sociala avgifter och blir därigenom ansluten till Seguridad Social och erhåller på så sätt samma sjukvård som en arbetande spanjor.

Vistelsens längd

Är du tillfälligt bosatt i Spanien (ej resident) och ej heller utskriven från ditt hemland, så skall du i ställer medföra EU-formulär E 111 (oavsett ålder). Denna blankett skall du fylla i, men behöver inte lämna in till sjukvårdsmyndigheten i förväg. Du har den med dig för att visa upp för det spanska offentliga sjukvårdsorganet som du vid behov uppsöker.

Har du en hemförsäkring i Sverige som inkluderar en resesjukförsäkring – kontrollera då om den täcker utlandsvistelsens längd eller om det går att förlänga den mot en extra avgift. Sådana förlängningar måste oftast göras före resans avfärd. Genom dessa reseförsäkringar får du tillgång till privat läkarvård – men kontrollera försäkringssummans storlek och övriga villkor med ditt bolag före avresan och gör ev. nödvändiga tillägg,
En fördel med en privat sjukförsäkring är att du inte behöver köa i det offentliga systemet. Med en privat försäkring väljer du oftast fritt vilken läkare eller sjukhus du vill bli behandlad av och du kan också välja att gå till någon av de skandinavisktalande läkare som finns utmed Costa del Sol och Costa Blanca. I den offentliga vården möts du mycket sällan av personal som behärskar något annat språk än spanska.

En privat försäkring innebär att du själv kan bestämma vår, när och hur – givetvis i samråd med den läkare eller sjukinrättning som du själv valt. Priset på privata sjukförsäkringar varierar mycket beroende på vilken försäkringstäckning som ges och vilken ålder du har. ju yngre du är, ju billigare premie och risken för exklusioner (dvs sjukdomar som är undantagna i försäkringen) blir mindre.

För samtliga försäkringsbolag gäller att en vid ansökan känd sjukdom eller risk för återfall av tidigare sjukdom blir föremål för exklusion. Har du fått en sådan klausul i din privatförsäkring bör du se till att kvarstå i den offentliga sjukvården i Sverige eller ansluta dig till försäkringskassan (Seguridad social) i Spanien.

Spansk sjukvård är den bra?

Vad händer om du blir sjuk i Spanien?

I första hand beror det naturligtvis på om du är här tillfälligt, om du är pensionär, om du har residencia eller om du har ett arbete i Spanien. Om du inte arbetar eller är egen företagare i Spanien är förutsättningen att du har ett intyg med dig från Försäkringskassan i Sverige som visar att du har en svensk sjukförsäkring, d.v.s. är ansluten till svensk försäkringskassa.

I första hand beror det naturligtvis på om du är här tillfälligt, om du är pensionär, om du har residencia eller om du har ett arbete i Spanien. Om du inte arbetar eller är egen företagare i Spanien är förutsättningen att du har ett intyg med dig från Försäkringskassan i Sverige som visar att du har en svensk sjukförsäkring, d.v.s. är ansluten till svensk försäkringskassa.
För att då få rätt till fri spansk sjukvård enligt EU-bestämmelserna krävs att någon av följande tre blanketter används.

Observera att samtliga E-blanketter gäller endast för icke residenta svenskar. Om du inte betalar spansk socialförsäkring eller är svensk medborgare med statlig pension från Sverige måste du normalt ha en privat sjukförsäkring som måste presenteras när du söker residencia. Utan det får du inte uppehållstillstånd i Spanien.

Över 99 % av den spanska befolkningen, inklusive pensionerade svenskar med residencia är anslutna till den statliga spanska försäkringskassan. Låt oss titta på de olika situationerna som kan uppkomma när du reser på tillfälligt besök eller flyttat ut från Sverige för gott och fått uppehållstillstånd i Spanien och söker läkare, insjuknar eller måste opereras. Vart skall du vända dig och hur fungerar spanska läkare och sjukhus. Kan du få privat vård från någon skandinavisk läkare inom ramen för socialförsäkringen?

Spansk sjukvård – bättre än sitt rykte!

Sjukvården i Spanien har utvecklats enormt under de senaste tio-femton åren och idag finns absolut ingen anledning att betrakta den spanska sjukvården som dålig. Under de senaste tio åren har otroliga förbättringar gjorts inom spansk sjukvård. Nya moderna sjukhus har byggts med den mest högteknologiska utrustning som går att köpa för pengar.

Läkarutbildningen har förbättrats och bland den nya generationen läkare och sjuksköterskor talar till och med en del engelska. Förståelsen för patientens situation har framtonats och blivit mer lik den vi är vana vid från norra Europa.
Att sjukvården i Spanien är bra kan kanske också indikeras av att spanjorerna själva lever länge. Medellivslängden är för kvinnor 80,3 år och för män 73,2. För kvinnor är det den högsta siffran i Europa efter Frankrike som har 80,7 år och för männen är det tredje plats efter Grekland 74,2 år och Beneluxländerna 73,7.

Förekomsten av hjärtproblem är bland de lägsta i hela världen och det anses allmänt bero på deras kostvanor, den s.k. Medelhavsdieten med mycket vitlök, grönsaker, fisk, olivolja och rött vin.

Däremot har spanjorerna en hög förekomst av leverproblem och andra orsaker som kommer från för hög alkoholkonsumtion. Sjukdomar från rökningen är också ett problem och Spanien rankas trea i Europa när det gäller antalet rökare.
Det som är mindre bra i den spanska sjukvården är tveklöst vårdomsorgen och eftervården. Den är klart under den standard vi är vana vid från Sverige där vi lägger rätt mycket vikt vid vad som händer med patienten under sjukhusvistelsen och när patienten har sänts hem. Men även här har stora förbättringar gjorts under 90-talet och nivån börjar närma sig den nordeuropeiska standarden.

Sjukvård som turist

Om du reser till Spanien på semester eller för annan kortare vistelse, kan du erhålla sjukvård i Spanien på två olika sätt:
Genom din svenska hemförsäkring om den innehåller en resesjukförsäkring.
Svensk sjukförsäkring som gäller även i Spanien under vissa förutsättningar.

Din svenska hemförsäkring

De flesta svenska hemförsäkringar har ett inbygd reseförsäkring som ger dig fri eller subventionerad sjukvård vid akuta sjukdomar under din vistelse i Spanien. Du bör alltså kolla ditt försäkringsbrev eller kontakta försäkringsbolaget före avresan. Finns ej detta skydd kan du ta en tillfällig reseförsäkring för den tid du tänker stanna i Spanien.

Normalregeln i en svenska hemförsäkring är att reseförsäkringen gäller under en begränsad tid, t.ex 3 månader, och då kan den kompletteras med en spansk privat sjukförsäkring. Den spanska försäkringen kan dock endast tecknas på helt år.

Svenska Försäkringskassan

Som ansluten till svensk försäkringskassa, vilket alla svenskar automatiskt blir vid 16 års ålder, kan du “exportera” dessa förmånar till Spanien och då gäller din svenska sjukförsäkring även i Spanien (och alla andra länder inom EU) under vissa förutsättningar och med vissa begränsningar.

Blanketten som du får, efter ansökan hos din lokala försäkringskassa, heter E-111 och den ger dig rätt till akut vård vid tillfällig vistelse i Spanien både om du är pensionärer eller ej. Med kortare vistelse menas att du är borta mindre än 12 månader. Detta kan innebära semesterresa, affärsresa, vid studier eller en vistelse i din spanska bostad under vinterhalvåret.
Enligt EU:s bestämmelser ska E-111 gälla i 12 månader men spanska myndigheter envisas många gånger med att kräva förnyelse efter 3 månader. Detta är fel och du bör påpeka detta.

Blir du under vistelsen i Spanien akut sjuk får du fri akutvård (dock ej för tidigare kända sjukdomar) för dig själv och för dom som är ekonomiskt beroende av dig, kan t ex vara din fru eller dina barn. Vidare får du 40 % rabatt på alla mediciner som är utskriva av en läkare som tillhör Seguridad Social, det spanska sjukförsäkringsystemet. Det går alltså inte att få ersättning för mediciner som skrivits ut av en privatpraktiserande läkare oavsett nationalitet om han inte tillhör Seguridad Social. Tidigare hade pensionärer mediciner helt gratis.

Om du inte visar denna blankett för den spanska läkaren finns det risk att du får betala kostnaden själv. Att visa upp originalet och lämna över en fotokopia brukar räcka.
Glöm inte bort att det gäller bara vid akutvård för ej tidigare kända sjukdomar. Dvs. lider du av diabetes sedan många år och får ett akut diabetesanfall under vistelsen i Spanien så får du inte fri sjukvård genom att uppvisa denna blankett.

Ett benbrott räknas självklart som akut men att ta bort gipset efter åtta veckor är inte akut och det får du betala själv. Även om det är en följd av benbrottet. Akutvården, enligt blankett E-111, gäller endast på de statliga sjukhusen och hälsocentralerna vilket utesluter möjligheten att kostnadsfritt besöka någon skandinavisk privatläkare på orten.

Bli ansluten till spanska försäkringskassan

Oavsett om du är pensionär eller inte kommer följande att hända efter att du presenterat dina E-dokument till spanska försäkringskassan.

Från INSS kommer efter en viss tid (räkna med två eller tre månader) ett bevis på att du är ansluten till den spanska sjukförsäkringen (Afiliación a la Seguridad Social) och du får ditt sjukförsäkringskort (Cartilla), en uppställning över läkarmottagningar och sjukhus samt en allmän information om service och kostnader.

Normalt på medlemskortet finns också information om den lokala vårdcentralen (Centro de Salud) där du kan få öppen vård samt i bästa fall också namnet på din personliga läkare. Om du ej får en läkare tilldelat så går du till den lokala vårdcentralen du tillhör och visar upp ditt sjukförsäkringskort och därefter tilldelas du en “husläkare”.

Där kan du också begära att få ett patientkort – Tarjeta Sanitaria – liknande dom vi har i Sverige. Nu ingår du i den spanska statens hälsovårdssystem och har nu samma rätt till sjukhusvård som en spanjor.

Som pensionär är vården gratis och mediciner subventionerade och är man ej pensinonär betalar man, precis som i Sverige, en del av läkemedelskostanden själv. Det får spanjorerna också göra.

Sjukvård i Spanien för residenta svenskar som ej arbetar

För svenskar (ej pensionärer) som söker och får permanent uppehållstillstånd i Spanien utan att arbeta krävs normalt en privat sjukförsäkring för att få en s k residencia.

Anmäler man sig som utflyttad vid avresan från Sverige blir man automatiskt av med svenska sjukvårdsförmåner och kan inte använda sig av t ex blankett E 111 i Spanien. Då är det viktigt att omedelbart vid ankomsten till Spanien skaffa en privat sjukförsäkring. Om du ej vill residencia direkt vid ankomsten till Spanien bör du ej anmäla dig som utflyttad till Försäkringskassan. Istället använder du blankett E 111 som gäller under ett år och du får fri akutvård i Spanien.
Alla svenska pensionärer (och deras familjer) som har statlig pension i Sverige har rätt till full sjukvård och subventionerade mediciner i Spanien under förutsättning att de har visat upp nödvändig dokumentation från hemlandet.

Blankett E 121 används av pensionärer som har eller tänker ansöka om permanent uppehållstillstånd (residencia) i Spanien eller av icke pensionärer som uppbär någon form av invaliditetspension. Med denna blankett från Försäkringskassan i Sverige överför du din svenska sjukförsäkring till det spanska sjukförsäkringssystemet och får en total sjukservice inklusive behandling av kroniska sjukdomar.

Du bör gå till ditt lokalkontor och hämta den minst en månad innan flyttningen. Därefter skall den sändas ifylld, per post eller vid personligt besök, till den spanska Försäkringskassan, Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Sänd också med en fotokopia av ditt pass. Glöm inte att ta en fotokopia till dig själv och att datera den.

Sjukvård för arbetstagare och egna företagare

För dig som flyttar till Spanien för att arbeta eller starta eget företag behövs inte någon blankett från Sverige eftersom du blir automatiskt medlem av det spanska sjukförsäkringssystemet när du söker residencia för att arbeta.
Om du är anställd eller arbetar som egen företagare är det precis som i Sverige. Du betalar varje månad en del av din skatt till den spanska försäkringskassan. Är du anställd betalar din arbetsgivare och som egen företagare gör du själv fysiskt inbetalningarna. Då har också din familj samma skydd som du. Om du betalar spansk socialförsäkring (Seguridad Social) har du och din familj rätt till fri eller subventionerad medicinsk vård som en spansk medborgare. Tandvård ingår ej i Seguridad Social och du får sjäv betala kostnaden om det inte rör sig om en olycka där tänderna skadats. Statsanställda i Spanien får tandläkarräkningen återbetald efter ett år med en självrisk på 20 %. Vidare får du 40 % rabatt på alla mediciner som är utskriva av en sjukhusläkare. Behöver du glasögon kan du gratis få en ögontest och ett recept för rätt styrka på galsögonen. Du får själv betala för bågarna och själva glasen.

Bra saker att vet.

Sjuklön/sjukpenning

Kan du få sjuklön/sjukpenning om du blir sjuk utomlands? Om du kan få sjuklön beror på vilket avtal du har med din arbetsgivare. Sjukpenning kan betalas ut vid vistelse i Spanien. Blir du sjuk ska du göra sjukanmälan till arbetsgivaren alternativt till Försäkringskassan första dagen du blir sjuk.

Ring eller skicka ett brev eller vykort. Poststämpelns datum gäller som anmälningsdag. Skriv namn, personnummer och adress både i Sverige och där du vistas i Spanien under sjukdomstiden. Detta är ett krav för att få sjuklön eller sjukpenning.
Är sjukdomen långvarig och varar mer än en vecka så krävs läkarintyg från och med den 7:e dagen för att få sjukpenning. Den tid du har på dig för att skaffa läkarintyg vid vistelse i Spanien är senast tre dagar efter sjukdomens början.

Får jag behålla min sjuklön/sjukpenning när jag reser till Spanien?

Om du reser till Spanien under den tid du har rätt till sjuklön bör du kontakta din arbetsgivare före avresan. Är du fortfarande sjuk när sjuklöneperioden upphör (i regel efter 14 dagar) gäller följande för att du ska få rätt till sjukpenning under Spanienresan.

Du måste i god tid före resan höra med Försäkringskassan om du kan få behålla sjukpenningen under utlandsvistelsen. Ett villkor för att du ska få sjukpenning är att resan inte hindrar ditt tillfrisknande eller förvärrar sjukdomen. I tveksamma fall diskuterar Försäkringskassans förtroendeläkare med den läkare som undersökt dig.

Föräldrapenning

Har du rätt till föräldrapenning innan du börjar resan till Spanien kan du fortsätta att få ersättning under tiden du vistas i Spanien så länge du inte arbetar.

Barnbidrag

Du har fortfarande kvar din rätt till barnbidrag när du är på tillfällig vistelse i Spanien. Här är dock tiden maximerad till en vistelse på max. 6 månader

Reseförsäkring

Reser du till Spanien bör du se till att du har ett tillräckligt försäkringsskyd. Vilka kompletteringar som kan behövas göras beror på vilken hemförsäkring du har. Se därför till att du har ett fullständigt försäkringsskydd i din hemförsäkring eller att du vid behov skaffar en reseförsäkring. Mer information om detta i kapitelet “Försäkringar”.

Intyg

När du behöver använda någon av blanketterna E-106 eller E-111 som är beskrivna ovan måste du kontakta Försäkringskassan i god tid före avresan (helst en månad), berätta vart du skall resa och begär att få de intyg du behöver. Om du har glömt intyget kan du riskera att själv få betala en eventuell vårdkostnad i Spanien. Efter hemkomsten har du i vissa fall möjlighet att med Försäkringskassans hjälp få tillbaka en del av det du betalat, men det tar lång tid och är besvärligt.

Tillfällig föräldrapenning

Är du förälder och på semester i Spanien och ditt barn blir sjukt kan du byta dina semesterdagar mot dagar med tillfällig föräldrapenning. Observera att du måste meddela din arbetsgivare senast första dagen efter semestern att du vill byta ut semesterdagar mot ledighet för vård av barn.

Sjuklön/sjukpenning

Kan du få sjuklön/sjukpenning om du blir sjuk utomlands? Om du kan få sjuklön beror på vilket avtal du har med din arbetsgivare. Sjukpenning kan betalas ut vid vistelse i Spanien. Blir du sjuk ska du göra sjukanmälan till arbetsgivaren alternativt till Försäkringskassan första dagen du blir sjuk.

Ring eller skicka ett brev eller vykort. Poststämpelns datum gäller som anmälningsdag. Skriv namn, personnummer och adress både i Sverige och där du vistas i Spanien under sjukdomstiden. Detta är ett krav för att få sjuklön eller sjukpenning.
Är sjukdomen långvarig och varar mer än en vecka så krävs läkarintyg från och med den 7:e dagen för att få sjukpenning. Den tid du har på dig för att skaffa läkarintyg vid vistelse i Spanien är senast tre dagar efter sjukdomens början.

Får jag behålla min sjuklön/sjukpenning när jag reser till Spanien?

Om du reser till Spanien under den tid du har rätt till sjuklön bör du kontakta din arbetsgivare före avresan. Är du fortfarande sjuk när sjuklöneperioden upphör (i regel efter 14 dagar) gäller följande för att du ska få rätt till sjukpenning under Spanienresan.

Du måste i god tid före resan höra med Försäkringskassan om du kan få behålla sjukpenningen under utlandsvistelsen. Ett villkor för att du ska få sjukpenning är att resan inte hindrar ditt tillfrisknande eller förvärrar sjukdomen. I tveksamma fall diskuterar Försäkringskassans förtroendeläkare med den läkare som undersökt dig.

Föräldrapenning

Har du rätt till föräldrapenning innan du börjar resan till Spanien kan du fortsätta att få ersättning under tiden du vistas i Spanien så länge du inte arbetar.

Barnbidrag

Du har fortfarande kvar din rätt till barnbidrag när du är på tillfällig vistelse i Spanien. Här är dock tiden maximerad till en vistelse på max. 6 månader

Reseförsäkring

Reser du till Spanien bör du se till att du har ett tillräckligt försäkringsskyd. Vilka kompletteringar som kan behövas göras beror på vilken hemförsäkring du har. Se därför till att du har ett fullständigt försäkringsskydd i din hemförsäkring eller att du vid behov skaffar en reseförsäkring. Mer information om detta i kapitelet “Försäkringar”.

Intyg

När du behöver använda någon av blanketterna E-106 eller E-111 som är beskrivna ovan måste du kontakta Försäkringskassan i god tid före avresan (helst en månad), berätta vart du skall resa och begär att få de intyg du behöver. Om du har glömt intyget kan du riskera att själv få betala en eventuell vårdkostnad i Spanien. Efter hemkomsten har du i vissa fall möjlighet att med Försäkringskassans hjälp få tillbaka en del av det du betalat, men det tar lång tid och är besvärligt.

Tillfällig föräldrapenning

Är du förälder och på semester i Spanien och ditt barn blir sjukt kan du byta dina semesterdagar mot dagar med tillfällig föräldrapenning. Observera att du måste meddela din arbetsgivare senast första dagen efter semestern att du vill byta ut semesterdagar mot ledighet för vård av barn.

Jag har aldrig ägt i spanien innan - Vad är driftkostnaden?

Här skall vi gå igenom de viktigaste punkterna vad gäller de driftskostnader du får som fastighetsägare. Dessa är:

 • Elektricitet
 • Vatten
 • Sophantering och avloppsavgift
 • Telefon
 • Automatisk betalning av räkningar (Domiciliacion)

Det finns all anledning att vara uppmärksam på de skillnader som finns i driftskostnader mellan Sverige och Spanien. Elen kostar mer och vattnet är billigare. Spanien får sin energiförsörjning från olja (65 %), el (17,7 gas (8,1 %), kol (5,6 %) och övriga kraftkällor (3,6 %).

Obs! Priserna ändras kontinuerligt och det kommer ständigt nya former av abonnemang och kontrakt. Priserna som anges i artiklarna skall därför inte tas som exakta utan istället ses som ett ungefärligt pris. Det man bör göra för att få dagsfärska priser är att kontakta respektive bolag/kontor och fråga.

Elektricitet

Elbolaget i Spanien har olika namn i olika regioner, och i södra Spanien heter det Compania Sevillana de Electricidad S L. Tel: 902 509 509. För att få elkontraktet överfört i sitt namn eller för att få ett helt nytt kontrakt, går man till Sevillanas kontor i den ort man bor. Följande skall man ta med sig till elbolagets kontor:

 • lagfartshandling eller hyresavtal
 • en tidigare räkning
 • pass eller residenciahandling
 • bankkontonummer (vid automatisk banköverföring)
 • rapport från den elektriker som har utfört installationsarbetet (gäller bara för nybyggd fastighet)
 • första äganderättshandlingen från rådhuset som man får när stadsplanekontoret godkänt byggnaden (gäller bara vid nybyggda fastigheter).

Vid övertagande av tidigare ägares elmätare gäller som standard att ett nytt kontrakt måste upprättas och en ny avgift erläggas. Det är mycket viktigt att man uppskattar sitt elbehov innan man beställer elmätaren. Högre kraftbehov ger naturligtvis högre kostnader både vad gäller installationskostnaden och förbrukningen.

Elräkningen kommer varannan månad. Om elräkningen inte betalas inom 15 dagar sänder elverket en rekommenderad räkning och om räkningen inte betalas inom 15 dagar från kravbrevets datum stängs elen av och elmätaren tas bort. För att åter få elen påkopplad debiteras en s k straffavgift samt naturligtvis de förfallna och ej betalda räkningarna.

Vatten

Vattentillförseln sköts normalt av kommunen eller ett privat bolag som kommunen har anlitat. När man köper bostad i Spanien bör man alltid se till att vattenmätaren registreras i ens eget namn.

 • lagfartshandling
 • en tidigare betald räkning
 • pass eller residenciahandling
 • bankkontonummer (vid automatisk överföring)
 • rapport från en installatör (om huset är nytt)

Räkningarna för vatten sänds ut från rådhuset (Ayuntamiento) eller från det företag som kommunen har anlitat för detta ändamål. Om man tror att det finns tidigare obetalda räkningar (vilket man alltid skall kontrollera före köpet) kan man också beställa en helt ny vattenmätare.

Då skriver man ett nytt kontrakt med vattenbolaget, och tar inte ansvar iför den tidigare ägarens räkningar. Om det blir ytterligare kostnader vid installationen av vattenmätaren skall den nya ägaren stå för dessa kostnader.

Vid installation av en ny vattenmätare måste tidigare räkningar vara betalda och den senaste räkningen skall presenteras. Man kan också göra så att de gamla, ej betalda räkningarna kan dras av från köpeskillingen, så att den nya ägaren kan betala dem.
Priserna varierar och kan vara betydligt högre om vattenverket är privatägt. Variationerna kan vara upp till 200-300 procent!

Vattenräkningen sänds normalt ut per kvartal och det är en lång eftersläpning mellan förbrukningen och räkningarna. Man har 30 dagar på sig att betala vattenräkningen. Om man ej betalar inom 30 dagar sänds en rekommenderad räkning. Om denna ej betalas inom 15 dagar stängs vattnet av. För att få det påkopplat igen krävs att räkningarna betalas och en extra avgift.

Sophantering och avloppsavgift

Det heter Basura respektive Alcantarillado på spanska. Räkningen för sophanteringen kommer från kommunen en gång per år.
Avloppsräkningarna kommer fyra gånger per år och för det mesta sköter vattenbolaget om detta. I vissa kommuner är sophantering inbakat i IBI-kvittot, dvs den kommunala fastighetsskatten och Alcantarillado i vattenräkningen (som t ex i Fuengirola).

Telefon

Det statliga telefonbolaget, Telefonica de España SA – TESA, har haft monopol på telefonkommunikation ända tills för några år sedan. 1998 försvann monopolet helt och idag finns det en handfull operatörer på denna marknad.
Man betalar sin telefonräkning varannan månad och den består av två månaders förskottsbetalning av den fasta avgiften samt de två senaste månadernas förbrukning.

Telefonica har som krav att räkningarna skall betalas via bankfullmakt. Banken sänder en kopia av räkningen till abonennten för information.
När man skall ansöka om telefon vänder man sig till närmaste Telefonica-kontor. Ansökan kan numera även göras per telefon. Kontoren är öppna mellan 9.30-13.30 och 17.00-20.00 för besök men telefonväxeln endast på förmiddagen. Följande handlingar krävs för att få ett telefonabonnemang:

 • fotokopia av pass eller residenciakort
 • fotokopia av lagfarten eller hyreskontrakt för den fastighet där telefonen skall installeras
 • bankkontonummer för automatisk betalning via bank.

På mobiltelefonsidan startade det första företaget sin verksamhet 1996. Det är Airtel som idag har hela Spanien täckt med sändare. Det finns även två andra stora operatörer; Movistar (Telefonica) och Amena. Det finns en uppsjö av olika erbjudanden och kontrakt att välja mellan. Priserna mellan operatörerna varierar inte i nån större utsträckning. Vad som kan vara värt att tänka på när man skaffar ett mobilabonnemang är att välja samma operatör som de man kommer att ringa till. Samtalskostnaderna för samtal till samma operatör är nämligen mycket lägre än kostnaderna för samtal till konkurrerande operatörer.

Om man vill ringa till ett annat land från Spanien så gör man precis som i Sverige: slå 00 följt av landsnummret och därefter riktnummret utan nollan, och slutligen telefonnumret till den man vill ringa. För att ringa till Spanien (från Sverige) slår man 00 direkt följt av landsnumret till Spanien som är 34 och sedan hela telefonnummret.

Automatisk betalning av räkningar (Domiciliacion)

Ett enkelt och praktiskt sätt att få sina räkningar betalda är via sk. autogiro. Oftast kan din bank hjälpa till med att arrangera detta, vad som då behövs är en kopia av de räkningar som du vill skall betalas automatiskt genom ditt konto.

När det gäller räkningar från kommunen (Ayuntamiento), exempelvis sophämtningsavgift (Basura) och kommunalskatt (Bienes Inmuebles, IBI) får du normalt sett själv gå till Ayuntamientots kontor med en originalräkning och be att få kommande räkningar domicilierade genom din bank.

Ickeresidenta konton får ej övertrasseras, så försäkra dig om att det finns tillräckligt med medel på kontot för att betala räkningarna. Den automatiska betalningsservicen är oftast gratis.

Vad gäller med skatter?

Notera att en del information om fastighetsskatt i Spanien som presenteras nedan kan vara utdaterad. Har du märkt att något i denna artikel inte stämmer, är du välkommen att kontakta vår redaktion och ge oss tips om vad som bör uppdateras.
Ett innehav av bostad i Spanien kan ur skattemässig synpunkt delas upp i följande:

 1. Ägd fastighet. Du äger Själv hela fastigheten eller du äger en del i en fastighet. Detta gäller även om du inte har lagfart på fastigheten eller andelen. En fastighet i Spanien är endera privatbostadsfastighet eller näringsfastighet (precis som i Sverige)
 2. Bostadsrätt eller liknande. Du kan också disponera bostad i utlandet genom att äga aktier eller andelar i bolag, Förening eller liknande som medför nyttjanderätt till en bostad.
 3. Nyttjanderätt – ej ägd bostad. Du innehar din bostad med nyttjanderätt på längre eller kortare tid.

Ägd privatbostadsfastighet

I Spanien finns inte någon klassificering i fastighetstaxeringen om huruvida bostaden är privatbostad eller ej. För vad som skattemässigt är fastighet i Spanien gäller samma regler som om fastigheten låg i Sverige. En- och tvåfamiljshus är alltid privatbostad om de respektive delägarna använder minst hälften av fastigheten för eget boende.

Har fastigheten mer än två lägenheter där du äger en andel betraktas din andel som näringsfastighet. Vilken bostad som helst, även en enfamiljsvilla, som inte skall användas av dig som ägare utan hyrs ut skall alltid deklareras som näringsfastighet. Äger du en enfamiljsvilla som tillhör en jordbruksfastighet klassas den som näringsfastighet.

Intäkter och kostnader

Är din privatbostad inte uthyrd skall du ej betala någon annan skatt i Sverige än fastighetsskatt. Om du däremot hyr ut din fastighet skall inkomsten deklareras under “kapital” och som intäkt tas den faktiska hyresinkomsten upp. Till skillnad från den spanska deklarationen skall något förmånsvärde för eget utnyttjande ej redovisas.

Från denna hyresintäkt får du dra av ett schablonavdrag samt en procentsats av hyresintäkten. Detta är ditt maximala avdrag oavsett om de faktiska kostnaderna varit högre. Avdraget får heller inte överstiga intäkten. Räntekostnader för din privatbostad i Spanien är avdragsgilla under “inkomst av kapital”.

Försäljning av privatbostadfastigheten

Försäljning av din spanska fastighet reavinstbeskattas under “kapital” på samma sätt som om fastigheten låg i Sverige. Uppskov av reavinst gäller inte för privatbostad i Spanien. För tidigare konventionellt beskattade fastigheter i utlandet, som övergick till att bli privatbostadsfastigheter vid årsskiftet 1990/91, gäller att värdeminskningsavdrag och avdrag för värdehöjande reparationer gjorda före den I januari 1991 återförs till beskattning.

När fastigheten säljs skall den redovisas i inkomstslaget näringsverksamhet. Om reavinsten beräknas enligt övergångsbestämmelserna behöver inte tidigare gjorda värdeminsknings-avdrag återföras till beskattning. Om sådan inkomst redovisas i näringsverksamhet kan man få avdrag för gamla underskottsavdrag som inte är utnyttjade.

Andelshus och andra näringsfastigheter

Är din fastighet inte privatbostadsfastighet så är den näringsfastighet. I så fall betalar du inte någon fastighetsskatt i Sverige. Intäkt skall deklareras på samma sätt som om fastigheten var belägen i Sverige och inkomstberäkningen följer samma regler. Som intäkt skall du ta upp:

 • värdet av bostadsförmånen, dvs. vad du skulle ha fått betala om du själv hyrt den
 • faktisk hyresinkomst som du fått vid uthyrning

Värdet av bostadsförmånen måste tas upp oavsett om du faktiskt har bott i ditt hus eller ej. Du skall beräkna värdet för den tid du haft fastigheten disponibel för dig själv. Det innebär att om du har kunnat använda den hela året men bara bott där under t ex fem månader under vintern, skall förmånsvärdet ändå beräknas för hela året.

Huvudregeln för beräkningen av detta förmånsvärde är de normala hyrespriser som galler i Spanien och på den ort där fastigheten är belägen. Hänsyn skall tas till eventuella fluktuationer i hyrespriset beroende på säsong.

På Costa del Sol får du kanske tre-fyra gånger högre hyra under juli-augusti som under vintermånaderna. Är fastigheten ej uthyrd tar du upp en genomsnittlig årshyra och förklarar samtidigt för skattemyndigheten hur den är uträknad. Hyr du ut fastigheten under en del av året skall ditt förmånsvärde beräknas iför den återstående delen av året som om du faktiskt har disponerat bostaden för egen del. Oavsett om du bott där eller inte.

Avdragsgilla kostnader

Följande avdrag får man göra från intäkten enligt de regler som framgår av deklarationsblanketten.

 • lån på fastigheten
 • lån för förbättringar
 • försäkringspremier
 • reparationer
 • underhållskostnader
 • kostnader iför renhållning och el

Blir det överskott förs beloppet in på den särskilda självdeklarationens sista sida och blir det ett underskott gäller följande:

 • det framtida överskottet kan kvittas men bara i den spanska näringsfastigheten
 • underskottet kan avräknas mot eventuell reavinst när fastigheten säljes

Försäljning av näringsfastighet

När du säljer din spanska tvåfamiljsvilla skall reavinst eller reaförlust behandlas efter samma regler som skulle ha gällt om fastigheten låg i Sverige, och redovisas under “kapital”. Ackumulerade underskott får dras av men avdraget får inte överstiga den totala reavinsten. Eventuellt betald reavinstskatt i Spanien kan avräknas mot svensk skatt.

Nyttjanderätt (ej ägd bostad)

Med nyttjanderätt menas rättigheter som inte kan jämföras med ägande av fastighet. Det kan röra sig om en vanlig hyresrätt eller s k time-sharing. Med time-sharing menas normalt att du köpt ett semestercertifikat eller liknande som inte är en aktie/andel i ett bostadsföretag, men som ger innehavaren rätt att under en längre tid utnyttja en lägenhet under en viss del av året.

Intäkter och avdragsgilla kostnader

Det sker ej någon inkomstbeskattning pa innehavet av en nyttjanderätt. Om du däremot hyr ut den, i andra hand, är hyresinkomsten skattepliktig under “kapital”. Avdrag får göras på samma sätt som vid uthyrning av privatbostad. Ränteutgifter för lån som du tagit för köp av nyttjanderätten får du göra avdrag för. Svensk statlig fastighetsskatt tas inte ut på bostäder av detta slag.

Försäljning

En försäljning av nyttjanderätten beskattas enligt reglerna om reavinstskatt av lös egendom. Eftersom en nyttjanderätt dock inte är lösöre får du inte använda reglerna om fribelopp eller schablonregeln för beräkning av anskaffningskostnaden. Reaförlust är avdragsgill.

Skatt på hyresintäkt (utan att fastigheten varit uthyrd)

Som tillägg till fastighetsskatten tillkommer ytterligare en skatt som är mycket debatterad i dagsläget av både spanjorer och framför allt av utländska fastighetsägare. Spanjorer och resistenta samt ej resistenta utlänningar som äger fastighet i Spanien blir påförda en inkomst på 2 % av fastighetsvärdet (valor catastral) som från myndigheternas sida är en slags teoretisk hyras~ inkomst som läggs på deras övriga inkomst och beskattas. Det spelar alltså ingen roll om fastigheten varit uthyrd eller inte.

Har du en fastighet som är värderad till 20 000 000 euro så måste du ta upp 400 000 euro till beskattning. Pengar som du aldrig sett röken av. Är du icke resident innebär det att du betalar 25 % i skatt på beloppet, dvs. 100 000 euro. Om du verkligen hyr ut din bostad betalar du 25 % skatt på hyresinkomsten brutto. Denna inkomst skall betalas senast 25 dagar efter att du har erhållit hyran. Spanska skattemyndigheten är i detta fall ganska flexibel och accepterar normalt kvartalsinbetalning.

Ägd privatbostadsfastighet

I Spanien finns inte någon klassificering i fastighetstaxeringen om huruvida bostaden är privatbostad eller ej. För vad som skattemässigt är fastighet i Spanien gäller samma regler som om fastigheten låg i Sverige. En- och tvåfamiljshus är alltid privatbostad om de respektive delägarna använder minst hälften av fastigheten för eget boende.

Har fastigheten mer än två lägenheter där du äger en andel betraktas din andel som näringsfastighet. Vilken bostad som helst, även en enfamiljsvilla, som inte skall användas av dig som ägare utan hyrs ut skall alltid deklareras som näringsfastighet. Äger du en enfamiljsvilla som tillhör en jordbruksfastighet klassas den som näringsfastighet.

Intäkter och kostnader

Är din privatbostad inte uthyrd skall du ej betala någon annan skatt i Sverige än fastighetsskatt. Om du däremot hyr ut din fastighet skall inkomsten deklareras under “kapital” och som intäkt tas den faktiska hyresinkomsten upp. Till skillnad från den spanska deklarationen skall något förmånsvärde för eget utnyttjande ej redovisas.

Från denna hyresintäkt får du dra av ett schablonavdrag samt en procentsats av hyresintäkten. Detta är ditt maximala avdrag oavsett om de faktiska kostnaderna varit högre. Avdraget får heller inte överstiga intäkten. Räntekostnader för din privatbostad i Spanien är avdragsgilla under “inkomst av kapital”.

Försäljning av privatbostadfastigheten

Försäljning av din spanska fastighet reavinstbeskattas under “kapital” på samma sätt som om fastigheten låg i Sverige. Uppskov av reavinst gäller inte för privatbostad i Spanien. För tidigare konventionellt beskattade fastigheter i utlandet, som övergick till att bli privatbostadsfastigheter vid årsskiftet 1990/91, gäller att värdeminskningsavdrag och avdrag för värdehöjande reparationer gjorda före den I januari 1991 återförs till beskattning.

När fastigheten säljs skall den redovisas i inkomstslaget näringsverksamhet. Om reavinsten beräknas enligt övergångsbestämmelserna behöver inte tidigare gjorda värdeminsknings-avdrag återföras till beskattning. Om sådan inkomst redovisas i näringsverksamhet kan man få avdrag för gamla underskottsavdrag som inte är utnyttjade.

5 % deposition vid fastighetsförsäljning

I januari 1992 kom en skärpning i reavinstbeskattningen för icke resistenta utlänningar som sålde sina fastigheter i Spanien. Under tidigare år och framför allt under 1980-talet hade spanska skattemyndigheten svårt att kräva in reavinstskatt från utlänningar som sålde sina fastigheter, ofta med hög reavinst. Detta kryphål utnyttjades av många nordeuropéer som sålde, tog pengarna och försvann rör alltid, långt bort från Spanien och från spansk reavinst.

De flesta kom aldrig tillbaka. Det insåg också de spanska myndigheterna ganska snart. För att täppa igen detta kryphål infördes en lag som gav skattemyndigheten möjlighet att vid samtliga försäljningar till resistenta eller icke resistenta som gjordes av icke residenta innehålla 5 % av köpeskillingen, oavsett om det uppkom realisationsvinst eller ej. Enligt den nya lagen blir både köpare och säljare tvungna att agera enligt följande:

Köparen skall göra detta:

5 % av försäljningspriset skall dras av från köpeskillingen och i säljarens namn deponeras hos Hacienda, som en garanti för säljarens eventuella realisationsvinst. Detta gäller ej om säljaren haft fastigheten i sitt namn i mer än 20 år och är privatperson. Juridiska personer är ej berättigade till något avdrag. Samtidigt måste köparen enligt lag fylla i blankett 211 från Hacienda. Originalet skall lämnas till myndigheten, en kopia ges till köparen och en till säljaren som bevis på inbetalningen. Köparen måste inom en månad från fastighetsköpet lämna in blankett 211 till myndigheten samt fysiskt betala in de tio procenten.

Säljaren måste göra detta:

Den icke residenta säljaren måste alltid lämna in en inkomstdeklaration vid fastighetsförsäljningen oavsett om det uppkommer reavinst eller ej. Blankett 210 (venta de inmueble) samt bilagan 210C (descripción del incremento) skall inlämnas inom tre månader från slutet av den tid som köparen fått på sig (en månad) för att betala in depositionen på 5 %. Deklarationen skall lämnas till den lokala skattemyndigheten (Hacienda – Agencia Tributaria). Reavinstskatten är alltid 35 % för den icke residenta säljaren.

Kommunal fastighetsskatt

Precis som i Sverige har också Spanien en kommunal fastighetsskatt (Impuesto sobra Bienes Inmuebles) som skall betalas varje år oavsett om du utnyttjar din fastighet eller inte. Denna fastighetsskatt var tidigare känd under namnet contribucidn urbana. Både residenter och icke residenter måste betala denna skatt.

Det har varit svårt för kommunerna att kräva in skatten och de flesta syndarna har varit utlänningar. I vissa fall har upp till 90 % av de obetalda fastighetsskatterna varit från resistenta och icke resistenta utlänningar av olika nationalitet. För att hitta ett botemedel mot den dåliga betalningsmoralen har många kommuner skärpt kraven på betald fastighetsskatt genom olika åtgärder.

Storleken på fastighetsskatten varierar stort från stad till stad. Den gemensamma nämnaren för alla är att den baseras på kommunens värdering av fastigheten (valor catastral).

Skatten varierar beroende på om fastigheten ligger i tättbebyggt område (urbana) eller ute på landsbygden (rusticas). Den är normalt 0,5 % i tättbebyggt område och 0,3 % i glesbygden men kan i vissa “dyrare” tättbebyggda områden gå ända upp till 1-1,5 % av taxeringsvärdet. Skatten skall betalas under en bestämd tid under året. Om skatten ej blir betald inom den föreskrivna tiden blir fastighetsägaren påförd en förseningsavgift på 20 % (recargo).

Kan jag låna i Spanien - Och hur funkar det?

Idag är den spanska banksystemet mycket likt det svenska. Det har också skett en generationsväxling där dagens bankpersonal ofta pratar hygglig engelska. Många banker på Costa del Sol och Costa Blanca har insett behovet av att ha svensktalande personal. Detta har resulterat i att flera banker i dag kan erbjuda service på ett språk du kan förstå, vilket är oerhört viktigt eftersom det handlar om dina pengar.

Bankernas öppettider i Spanien brukar vara som följer:

 • Mellan den 1 maj och den 30 september är den normala öppettiden 08.30-14.00, må-fr.
 • Mellan den 1 oktober och den 30 april har även de flesta banker öppet på lördagar mellan 08.30 13.00. Noteras bör att de flesta sparbankerna inte har lördagsöppet.

Banklån

Det är fullt möjligt att låna pengar för fastighetsköp i en spansk bank. Både om du är resident eller icke resident i Spanien. I detta avsnittet berättar vi om skillnaderna. Vad man skall vara uppmärksam på är att det tar ofta betydligt längre tid att få besked efter en ansökan. Därför bör du vara ute i god tid och inte ha bråttom.

En annan skillnad är att det oftast efter första besöket i banken ser ut att vara klart att man får lånet. Så är det inte och anledningen är ofta att beslutet fattas av någon på regionkontoret eller ännu högre upp i hierarkin. Den lokala bankmannen har mindre att säga till om än motsvarande i Sverige.

Var alltså försiktig och ta inte ut glädjen i förskott. Säkerhetskraven är också mycket större i Spanien än i Sverige. Spanska banker är normalt restriktiva i sin utlåning och således har Spanien inte upplevt bankkriser som exempelvis Sverige gjort.

Residenta fysiska personer

Vid fastighetsförvärv är det normala att man får låna upp till 80% av värderingen om du är resident i Spanien och vill få ett banklån. För att kunna låna pengar måste du kunna uppvisa periodiska inkomster. Hypotekslån – prestamos hipotecarios – brukar kännetecknas av att bankerna första året erbjuder en mycket låg ränta.

Ta reda på lånevillkoren för de resterande åren. Se även upp med uppläggningsavgifter som variera en hel del från bank till bank. Det bör även noteras att det utgår 0,5% i skatt på summan av hypotekslånet. Vid bilköp tar banken normalt sett bilen som garanti till dess att lånet är återbetalt.

Icke residenta fysiska personer

Vid fastighetsförvärv är det normala att man får låna upp till 50% av värderingen som banken gjort av fastigheten. Det gäller alltså icke residenta fysiska personer – alla er som inte är bosatta i Spanien, men vill ta ett banklån. Man måste också kunna uppvisa någon form av inkomst i Spanien alternativt en bankgaranti från exempelvis en utländsk bank.

I sammanhanget kan det vara värt att nämna att om en icke resident förvärvar fast egendom i Spanien och pengarna kommer från utlandet så gäller följande:

 • Transferera pengarna till ditt icke residenta konto, cuenta de no residentes.
 • Be banken skriva ut en icke resident check, dvs. i konvertibla euro.
 • Se till att en kopia av checken finns med i lagfarten (escrituran).

Bankaffärer i Spanien

Ni som varit på semester i Spanien under den senaste tiden eller deltidsbor i landet har kanske märkt att det spanska banksystemet blivit mycket modernare och effektivare under de sista åren.

Den nya bankteknologin har gjort sin entre även här och de spanska bankerna är minst lika moderna som de i andra europeiska banker.

Siffror, som Statistikbyrån Moodys tagit fram visar att det spanska bankväsendet är det sjätte starkaste i världen och det fjärde i Europa med bättre kvalifikationer av lån och krediter än t ex Storbritannien och USA.

Banksektorn har bl a den starka ekonomiska tillväxten i Spanien under de senaste åren att tacka för. Andra viktiga faktorer är den politiska kontrollen att hålla nere inflationen och ränteutvecklingen. Dessa tendenser håller i sig och gör de spanska bankerna starka inför ett gemensamt Europa.

Bland de tio största bankerna i Europa räknas Banco Santander och Central Hispano som genom en fusion i början av året nu hör till de riktigt stora och Banco Bilbao Vizcaya finns också med på listan.

De stora spanska bankerna har länge expanderat i Syd o Latinamerika och letar efter nya allierade på den europeiska marknaden för att stärka sina internationella positioner.

Spanien har flest antal bankfilialer per invånare i Europa. Relationen mellan bankpersonal och kunder har varit direkt och personlig Nu satsar bankerna istället på färre filialer och bankteknologi med alternativa kanaler som Internet, telefonservice etc.

Spanjorerna har accepterat denna förändring relativt lätt. 1998 hade bankernas telefonservice 5 miljoner kunder och Internetkunderna ökade under samma tid från 80.000 till 380.000. Inför dessa snabba resultat satsar naturligtvis hela bankväsendet på att erbjuda modernitet, teknologi, service och nya sofistikerade investeringsmöjligheter till sina kunder.
Samma produkter och servicekanaler erbjuds naturligtvis även de utländska kunderna. Internet och telefonservice finns att få på engelska och erbjuds oftast utan extra kostnad till kunden. Normalt är att både checkhäfte och direktdebiteringar av räkningar via konto kostnadsfritt.

Typ av bankkonton

En person som är skriven i Spanien kan ha samma typ av bankkonton fonder, aktier, kapitalkonton, lån – krediter e t c och på samma villkor som en spansk medborgare.

Även en sk icke resident, kan öppna bankkonto, investera i fonder, aktier, såväl på spansk som annan internationell börsmarknad. Konton kan öppnas i Euro, svenska kronor, eller annan önskad valuta.

Även lån för husköp ges till icke residenta och utlåningsräntan är något lägre än i Sverige – ca 4 procent. Ränteläget baseras på Euron eftersom den är den officiella valutan i Spanien sedan 1.1 1999.

De flesta spanska banker finansierar mellan 50 och 60 procent av köpeskillingen för icke residenta och större procentsatser för residenta. Några topplån eller ett andra hypotekslån är dock mycket sällsynt.

Med dagens nya bankteknologi är det alltså inga problem att på distans följa sina investeringar i aktier, fonder eller kapitalkonton, ge order om att köpa eller sälja värdepapper, beordra en banköverföring, eller helt enkelt kontrollera att räkningar blir betalda.

Kontotyperna på spanska banker är i stort sett de samma som vi är vana vid i Sverige. Har du större belopp som du vill sätta på banken skall du alltid ta reda på vilket konto som ger den bästa ränta. Glöm dock inte bort att högre ränta kräver längre bindningstid och därmed längre uppsägningstid.

Du bör noga tänka igenom hur du önskar använda dina pengar i framtiden och alltid se till att du alltid har en visst belopp på ett vanligt checkkonto där samtliga tillgångar alltid är disponibla för dig.

Spanska banker

Det spanska banksystemet har sedan mitten på 80-talet börjat moderniseras. I och med Spaniens inträde i EG (EU) tilläts utländska banker att bedriva bankverksamhet i Spanien. Man befarade att konkurrensen skulle bli stor och att många spanska banker skulle bli uppköpta eller slås ut. Arbetslagstiftning och kulturkrockar medförde dock att de utländska bankerna i början hade det svårt.

De stora spanska bankerna, som dåvarande Banco Santander och BBV, satt inte stillatigande och tittade utan tog lärdom av framför allt amerikanska banker. Alla har vi väl upplevt rökridån och den till synes bristande effektivitet som brukade genomsyra spanska banklokaler. Detta håller radikalt på att förändas. Den unga generationen spanjorer är ofta utbildade utomlands och “mañanatänkandet” håller så smått på att försvinna.

En bidragande orsak är nog den relativt höga arbetslösheten som medför att man får anstränga sig lite extra för att få behålla sitt arbete. För några år sedan, innan arbetslagstiftningen ändrades, var det nästan omöjligt att avskeda någon. Detta berodde främst på att avgångsvederlagen var skyhöga. Det finns både affärsbanker och sparbanker (cajas de ahorro). Skillnaden är att de sistnämnda inte behöver vara vinstgivande.

Internationella banker i Spanien

Banker specialiserade inom sk. Private Banking, kan ge professionell rådgivning och en effektiv service för såväl privatpersoner som företag. Oftast får du din egen personliga rådgivare som tillsammans med dig kan arbeta fram en personligt anpassad portfölj bestående av ex.vis aktier, fonder eller räntebärande produkter.

Du får genom banken tillgång till ett ofta världsomfattande kontorsnät och ett komplett sortiment av internationella investeringsprodukter. Dessa banker kan oftast, utöver investeringsrådgivning, kapitalförvaltning etc, även erbjuda övrig bankservice såsom konton för autogiro och lån.

Vad gäller angående skatt - Kan jag bli dubbelbeskattad?

Dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Spanien

Sverige har ingått ett dubbelbeskattningsavtal med flera länder i världen och bland dem finns Spanien. Detta avtal mellan länderna innebär för dig som spansk fastighetsägare att du inte, i slutändan, kommer att betala samma skatt två gånger. Eftersom du, enligt spansk lag, har betalat både fastighetsskatt och förmögenhetsskatt på din spanska fastighet skall du dra av dessa belopp i din svenska deklaration. På så sätt undviker du att betala skatt i båda länderna. Detta gäller även vid reavinst.

Dubbelbeskattningsavtalet är, enligt vår mening, ett av de sämsta i hela Europa och dess konsekvenser för bl a pensionerade utlandssvenskar är helt orimliga. Låt oss berätta vår version av hur det fungerar:

Dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Spanien är unikt i Norden. I Europa är det, förutom Sverige, endast Italien och Österrike som har ett dubbelbeskattningsavtal med s k omvänd kredit. Det innebär att t ex en utlandssvensk beskattas för samma inkomst dels i ursprungslandet (utbetalningslandet) och dels i Spanien.

I Sverige beskattas du direkt vid källan genom skatteavdrag med 25 %, den s k SINK-skatten. Skatteavdrag göres icke på folkpension och den del av det s k pensionstillskottet som enligt lag är skattefri vid bosättning utomlands. Den distinktionen gör man inte i Spanien.

När du deklarerar i Spanien får du alltså inte dra av den skatt du betalt i Sverige – till skillnad från andra Europamedborgare. I stället måste du vid deklarationstillfället betala skatt i Spanien på hela inkomsten – dvs även deri del som redan beskattats i Sverige.

Först därefter kan du ansöka hos Skatteförvaltningen i Sverige om att få återbetalning av den skatt du erlagt i Spanien på pension där avräkning får ske. Det sker genom att du sänder in din spanska deklaration som visar hur mycket skatt du betalt i Spanien, kvitterad av banken, tillsammans med ansökan om återbetalning. Återbetalning får du därefter via postgiro och det tar minst två månader.

Följande meddelande får man på begäran av skattemyndigheten i Sverige.- “Enligt 5 paragrafen i lagen om särskild inkomstskatt och enligt gällande avtal mellan Sverige och Spanien, skall pension eller livränta som utbetalas enligt svensk socialförsäkringslagstiftning, och pension som utbetalas till person bosatt i Spanien, beskattas i Sverige.

Även Spanien har rätt att beskatta samma pension. För att undanröja dubbelbeskattning skall Sverige, enligt samma avtal, medge avräkning av erlagd spansk skatt mot i Sverige erlagd skatt på samma inkomst.” Hela detta absurda förfarande innebär således att du måste vara beredd, och ha möjlighet, att ligga ute med dessa för många betydande belopp.

Under många år har de spanska skattemyndigheterna låtit svenskar, liksom andra européer, dra av den i Sverige erlagda skatten. På de spanska deklarationsblanketterna finns t o m en särskild rad för dessa avdrag. På senare år har man emellertid vaknat till liv och funnit att svensken skall behandlas annorlunda på grund av ett uselt avtal.

Detta har resulterat i att man i vissa fall, något beroende på i vilket skattedistrikt i Spanien man lämnar in sin deklaration, begärt att få retroaktiv skatteinbetalning. Det har hårt drabbat en del utlandssvenskar som inte – i väntan på svensk återbetalning – haft möjlighet, att få fram beloppen, utan till och med varit tvungna att ta banklån.

Man måste fråga sig varför man beslutat sig för denna byråkratiska tågordning, där samma belopp vandrar fram och tillbaka mellan länderna. Utflyttade svenskar har svårt att förstå varför de, till skillnad från sina nordiska bröder och systrar, skall behöva betala skatt till Sverige när de är bosatta för gott i Spanien.

Att de sedan också skall behöva betala skatt två gånger på samma inkomst låt vara att de så småningom får återbetalning, gör inte saken lättare att acceptera. Låt oss hoppas att förnuftet får råda och att man får en harmonisering inom Europa.

Dubbelbeskattningsavtalet av bostad

Hur beskattas då din bostad i Spanien om jag fortfarande är skattemässigt bosatt i Sverige? Denna situation är ganska vanlig för svenskarna i Spanien. Man bor i sitt hus på Costa del Sol under stora delar av året men har inte skrivit ut sig ur Sverige. Har man av skattemyndigheten ansetts bosatt i Sverige trots flyttning till Spanien är man oinskränkt skattskyldig i Sverige och skall taxeras i hemortskommunen för all inkomst. Självdeklaration skall alltid lämnas i Sverige.

I Sverige betalar du förmögenhetsskatt och skatt på förmånsvärdet vid nyttjandet av fastigheten. Skatteprocenten är 1,5 % för båda dessa och räknas på 75 % av inköpsvärdet på byggnadsdelen, alltså utan markvärdet.

Detta avtal mellan länderna innebär för dig som spansk fastighetsägare att du inte, i slutändan, kommer att betala samma skatt i två länder. Eftersom du, enligt spansk skattelag, varit tvungen att betala både fastighetsskatt och förmögenhetsskatt på din spanska fastighet skall du ansöka om avräkning på dessa belopp i din svenska deklaration.

Den svenska skattemyndigheten kräver att du insänder kopia av den spanska deklarationen och kopia på kvittot för den faktiskt inbetalda skatten i Spanien. Detta gäller även vid realisationsvinst.

Vad gäller angående inkomstskatterna?

Spanien är inte något skatteparadis som t ex Isle of Man, Guernsey, Andorra, Gibraltar eller Karibien. Det har det heller aldrig varit, men däremot har kontrollen från skattemyndigheten tidigare varit dålig. Detta skapade en allmän inställning att det fanns väldigt lite skatter i Spanien, skatter som dessutom var lätta att undvika jämfört med Sverige.

Idag är inkomstskatten i Spanien nära nog likvärdig med många andra EU-länder. Men precis som i Sverige skall man försöka utnyttja alla lagliga avdrag som kan reducera den slutliga skatten. Det är varje medborgares rätt och skyldighet. För inkomster på över 9 550 000 pesetas (ca 500 000 kronor) per år betalar en inkomsttagare i Spanien en marginalskatt på 56 %. Det låter verkligen inte som ett skatteparadis, utan ganska normalt i ett västeuropeiskt land.

På grund av språkskäl är det ofta omöjligt för en utlänning att sätta sig in i det spanska skattesystemet och när det är dags att deklarera väljer många att få hjälp av en spansk redovisningsbyrå (asesor fiscal) eller en allmän rådgivningsbyrå (Gestoria) som mot en moderat avgift sköter deklarationen. Det är naturligtvis ingen nackdel om du själv är lite insatt i systemet och jag skall försöka ge dig en viss grundkunskap i hur det spanska skattesystemet fungerar och hur man deklarerar.

Inkomstskatt

Idag är inkomstskatten i Spanien nära nog likvärdig med många andra EU-länder. Men precis som i Sverige skall man försöka utnyttja alla lagliga avdrag som kan reducera den slutliga skatten. Det är varje medborgares rätt och skyldighet. För inkomster på över 9 550 000 pesetas (ca 500 000 kronor) per år betalar en inkomsttagare i Spanien en marginalskatt på 56 %. Det låter verkligen inte som ett skatteparadis, utan ganska normalt i ett västeuropeiskt land.

Skatteregler vid flytt från Sverige

Vad blir den skattemässiga effekten i Sverige för en svensk som flyttar till Spanien? Behöver man fortfarande deklarera i Sverige efter utflyttningen och vad händer skattemässigt om man bor halva året i Sverige och halva i Spanien? Är ett permanent uppehållstillstånd (residencia) och mantalsskrivning i Spanien tillräckligt för att slippa skatt i Sverige? Ja, det är bara några av de otaliga frågor som dyker upp när beslutet skall tas om flyttning till Spanien.

Vi skall försöka reda ut några av begreppen och ge råd och anvisningar om var det går att få mer information där svaren inte är självklara. Merparten av informationen i detta kapitel har inhämtats från svenska myndigheters officiella skrifter samt från organisationer och personer med specialkunskaper i ämnet.

Eftersom lagarna i Sverige, och då speciellt skattelagarna, ständigt ändras bör information inhämtas när flyttningen blir aktuell för att vara säker på att få aktuella upplysningar. Vi rekommenderar också alltid en kontakt med professionella rådgivare, som t ex advokater och revisorer, för att uppnå optimal skatteeffekt vid en eventuell flyttning till Spanien. Informationen i detta kapitel bör användas som en vägledning och inte som en lagtext.

En fråga som ofta ställs är om Sveriges inträde i den europeiska gemenskapen (EU) har underlättat för en svensk att skattemässigt flytta till Spanien. EES-avtalet innebär inte någon förändring av den svenska beskattningsrätten eftersom Sveriges och Spaniens interna skattelagar fortfarande gäller liksom det dubbelbeskattningsavtal som länderna har sins emellan.
Låt oss börja med att reda ut begreppen om vad som krävs för att man skall vara utflyttad enligt svenska skatteregler. Med utflyttad menas en svensk som utvandrar, dvs. permanent flyttar ut från Sverige till Spanien. Hur en person skall beskattas i detta fall avgörs först sedan skattemyndigheten bestämt hans skatterättsliga hemvist.

Hur beskattas du i Sverige efter utflyttningen?

Om du av den svenska skattemyndigheten har bedömts fylla kraven för att bli skattemässigt utflyttad från Sverige så är det ändå vissa inkomster och tillgångar som fortfarande kommer att beskattas i Sverige. I enlighet med dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Spanien kan de svenska skattekraven reduceras. De inkomster och tillgångar som fortfarande blir beskattade i Sverige är sådana som har särskilt stark anknytning till Sverige såsom:

 • fastighetsinnehav i Sverige
 • reavinst vid Försäljning av fastighet eller bostadsrätt
 • inkomst av rörelse som bedrivs från fast driftställe i Sverige
 • lön från arbete i Sverige
 • lön från stat eller kommun
 • pension från tjänst som utövas i Sverige
 • pension från statlig och kommunal tjänst
 • ATP
 • Styrelsearvode från svenskt företag

Under det året du flyttar till Spanien beskattas du i den kommun du tillhör och du beskattas då för alla inkomster fram till utflyttningsdagen är man skall avgöra till vilken del av året inkomsten eller utgiften skall hänföras tillämpas kontantprincipen. Du som under hela inkomståret varit bosatt i Spanien skall bara lämna självdeklaration i Sverige om du haft inkomst eller tillgångar enligt exemplen ovan, dock ej för lön och pension.

Oavsett var du bodde under tiden i Sverige skall deklarationen lämnas till det sk gemensamma distriktet (GD) i Stockholm. Inkomst av anställning, ersättning från försäkringskassa, pension, arvoden och andra tjänsteinkomster beskattas enligt SINK (lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta) med 25 %. Detta är en definitiv källskatt och skall innehållas och inbetalas till den svenska skattemyndigheten av utbetalaren/arbetsgivaren. Några grundavdrag eller avdrag för kostnader godkännes inte. Speciella regler gäller för artister och idrottsmän.

Alla inkomster i Sverige där det avdrages källskatt enligt vad som gäller för SINK behöver inte deklareras i Sverige, och alla ränteintäkter och aktieutdelningar är också fria från deklaration för den som är skattemässigt bosatt i Spanien. Inkomst av reavinst på fastigheter beskattas enligt lagen om statlig inkomstskatt med 30 %.
Inkomst av utdelning på aktier beskattas enligt kupongskattelagen med skattesatsen 30 %. Det är viktigt att veta att om man vistas i Sverige mer än 6 månader sammanhängande per år blir man ansedd som skattemässigt bosatt i Sverige och måste lämna självdeklaration för all inkomst man tjänat under sin vistelse i Sverige. Detta gäller även om man har spanskt uppehållstillstånd och skattemässigt tillhör Spanien.

Hur kan en utflyttad bli återbördad till Sverige och vad skall man göra för att åtnjuta de sociala förmåner som man lämnat då man emigrerade? Den som en gång varit bosatt i Spanien kan efter utflyttning anses återinflyttad och kan på nytt få väsentlig anknytning till Sverige. Kriterierna för väsentlig anknytning är exakt desamma som vid utflyttningen. Enbart omständigheten att en sedan många år utflyttad person skaffar en bostad för tillfälliga besök i Sverige har inte ansetts medföra väsentlig anknytning dit.

Hur funkar det om jag blir sjuk?

För att få sjukvårdsförmåner i Spanien innan du börjar ditt arbete, skall du begära ett intyg från Försäkringskassan som visar att du tillhört den svenska försäkringen (blankett E 111). Utan intyget riskerar du att själv få betala hela vårdkostnaden. När du vistas tillfälligt i Spanien för att söka arbete, har du under längst tre månader rätt till sjukvårdsförmåner. Du har rätt till sjukvårdsförmåner på samma villkor som medborgarna i Spanien.

Kontakta Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i god tid före avresan till Spanien och begär att få de intyg du behöver. Om dina familjemedlemmar inte förvärvsarbetar har de också rätt till samma socialförsäkringsingsförmåner som du har, även om de skulle vara bosatta i ett annat EU-land än Spanien.

Som medlem i spanska försäkringskassan får man full ersättning för kostnader vid sjukdom och betalar bara en liten del av läkemedelskostnaderna. För att få spansk arbetslöshetsersättning vid tillfällig arbetsoförmåga p g a sjukdom fordras att man arbetat minst tre månader, är registrerad på arbetsförmedlingen och att de sociala avgifterna har betalats under minst 12 månader av de 6 år som ligger före den inträffade arbetslösheten.

Obligatorisk pensionering sker i Spanien vid 65 års ålder men kan i vissa fall ske vid 60 års ålder. Storleken av pensionen beräknas proportionellt i förhållande till det antal år man arbetat och slutpensionen är framför allt baserad på de senaste åtta årens inkomst. För att få full pension måste man ha betalt sin avgift i minst 35 år. För att få pension överhuvud taget måste man ha betalt sin socialförsäkring under minst 15 år, varav två måste vara bland de senaste åtta åren före pensionsåldern. Har man tillhört systemet mellan 15 och 35 år får man en reducerad pension efter en procenttabell.

Privat sjukförsäkring – behövs det nu när Sverige är med i EU?

Svaret är beroende på din ålder, om du är yrkesverksam eller pensionär, resident eller icke resident. Om du inte är resident har det stor betydelse hur länge du vistas i Spanien vid varje tillfälle. En annan viktig faktor är om du är helt frisk eller har någon tidigare känd sjukdom. Jag ska i det följande i korthet förklara på vilket sätt ovan nämnda faktorer och kombinationer kan ge svar på frågan om en privat sjukförsäkring behövs vid längre eller kortare vistelser i Spanien.

Åldern

Är du folkpensionär erhåller du exakt samma sjukvårdsförmåner som en spansk pensionär under förutsättning att du före utresan skaffar ett speciellt EU-formulär (E 121) hos försäkringskassan i Sverige som du fyller i och lämnar till sjukvårdsmyndigheten i din spanska hemortskommun. OBS! För pensionärer inkluderar sjukvårdsförmånerna även fri medicin.

Yrkesverksamhet eller anställning

Arbetar du som anställd eller driver egen företagsverksamhet måste du ha residencia. Du, eller din arbetsgivare, betalar skatt och sociala avgifter och blir därigenom ansluten till Seguridad Social och erhåller på så sätt samma sjukvård som en arbetande spanjor.

Vistelsens längd

Är du tillfälligt bosatt i Spanien (ej resident) och ej heller utskriven från ditt hemland, så skall du i ställer medföra EU-formulär E 111 (oavsett ålder). Denna blankett skall du fylla i, men behöver inte lämna in till sjukvårdsmyndigheten i förväg. Du har den med dig för att visa upp för det spanska offentliga sjukvårdsorganet som du vid behov uppsöker.

Har du en hemförsäkring i Sverige som inkluderar en resesjukförsäkring – kontrollera då om den täcker utlandsvistelsens längd eller om det går att förlänga den mot en extra avgift. Sådana förlängningar måste oftast göras före resans avfärd. Genom dessa reseförsäkringar får du tillgång till privat läkarvård – men kontrollera försäkringssummans storlek och övriga villkor med ditt bolag före avresan och gör ev. nödvändiga tillägg,
En fördel med en privat sjukförsäkring är att du inte behöver köa i det offentliga systemet. Med en privat försäkring väljer du oftast fritt vilken läkare eller sjukhus du vill bli behandlad av och du kan också välja att gå till någon av de skandinavisktalande läkare som finns utmed Costa del Sol och Costa Blanca. I den offentliga vården möts du mycket sällan av personal som behärskar något annat språk än spanska.

En privat försäkring innebär att du själv kan bestämma vår, när och hur – givetvis i samråd med den läkare eller sjukinrättning som du själv valt. Priset på privata sjukförsäkringar varierar mycket beroende på vilken försäkringstäckning som ges och vilken ålder du har. ju yngre du är, ju billigare premie och risken för exklusioner (dvs sjukdomar som är undantagna i försäkringen) blir mindre.

För samtliga försäkringsbolag gäller att en vid ansökan känd sjukdom eller risk för återfall av tidigare sjukdom blir föremål för exklusion. Har du fått en sådan klausul i din privatförsäkring bör du se till att kvarstå i den offentliga sjukvården i Sverige eller ansluta dig till försäkringskassan (Seguridad social) i Spanien.

Spansk sjukvård är den bra?

Vad händer om du blir sjuk i Spanien?

I första hand beror det naturligtvis på om du är här tillfälligt, om du är pensionär, om du har residencia eller om du har ett arbete i Spanien. Om du inte arbetar eller är egen företagare i Spanien är förutsättningen att du har ett intyg med dig från Försäkringskassan i Sverige som visar att du har en svensk sjukförsäkring, d.v.s. är ansluten till svensk försäkringskassa.

I första hand beror det naturligtvis på om du är här tillfälligt, om du är pensionär, om du har residencia eller om du har ett arbete i Spanien. Om du inte arbetar eller är egen företagare i Spanien är förutsättningen att du har ett intyg med dig från Försäkringskassan i Sverige som visar att du har en svensk sjukförsäkring, d.v.s. är ansluten till svensk försäkringskassa.
För att då få rätt till fri spansk sjukvård enligt EU-bestämmelserna krävs att någon av följande tre blanketter används.

Observera att samtliga E-blanketter gäller endast för icke residenta svenskar. Om du inte betalar spansk socialförsäkring eller är svensk medborgare med statlig pension från Sverige måste du normalt ha en privat sjukförsäkring som måste presenteras när du söker residencia. Utan det får du inte uppehållstillstånd i Spanien.

Över 99 % av den spanska befolkningen, inklusive pensionerade svenskar med residencia är anslutna till den statliga spanska försäkringskassan. Låt oss titta på de olika situationerna som kan uppkomma när du reser på tillfälligt besök eller flyttat ut från Sverige för gott och fått uppehållstillstånd i Spanien och söker läkare, insjuknar eller måste opereras. Vart skall du vända dig och hur fungerar spanska läkare och sjukhus. Kan du få privat vård från någon skandinavisk läkare inom ramen för socialförsäkringen?

Spansk sjukvård – bättre än sitt rykte!

Sjukvården i Spanien har utvecklats enormt under de senaste tio-femton åren och idag finns absolut ingen anledning att betrakta den spanska sjukvården som dålig. Under de senaste tio åren har otroliga förbättringar gjorts inom spansk sjukvård. Nya moderna sjukhus har byggts med den mest högteknologiska utrustning som går att köpa för pengar.

Läkarutbildningen har förbättrats och bland den nya generationen läkare och sjuksköterskor talar till och med en del engelska. Förståelsen för patientens situation har framtonats och blivit mer lik den vi är vana vid från norra Europa.
Att sjukvården i Spanien är bra kan kanske också indikeras av att spanjorerna själva lever länge. Medellivslängden är för kvinnor 80,3 år och för män 73,2. För kvinnor är det den högsta siffran i Europa efter Frankrike som har 80,7 år och för männen är det tredje plats efter Grekland 74,2 år och Beneluxländerna 73,7.

Förekomsten av hjärtproblem är bland de lägsta i hela världen och det anses allmänt bero på deras kostvanor, den s.k. Medelhavsdieten med mycket vitlök, grönsaker, fisk, olivolja och rött vin.

Däremot har spanjorerna en hög förekomst av leverproblem och andra orsaker som kommer från för hög alkoholkonsumtion. Sjukdomar från rökningen är också ett problem och Spanien rankas trea i Europa när det gäller antalet rökare.
Det som är mindre bra i den spanska sjukvården är tveklöst vårdomsorgen och eftervården. Den är klart under den standard vi är vana vid från Sverige där vi lägger rätt mycket vikt vid vad som händer med patienten under sjukhusvistelsen och när patienten har sänts hem. Men även här har stora förbättringar gjorts under 90-talet och nivån börjar närma sig den nordeuropeiska standarden.

Sjukvård som turist

Om du reser till Spanien på semester eller för annan kortare vistelse, kan du erhålla sjukvård i Spanien på två olika sätt:
Genom din svenska hemförsäkring om den innehåller en resesjukförsäkring.
Svensk sjukförsäkring som gäller även i Spanien under vissa förutsättningar.

Din svenska hemförsäkring

De flesta svenska hemförsäkringar har ett inbygd reseförsäkring som ger dig fri eller subventionerad sjukvård vid akuta sjukdomar under din vistelse i Spanien. Du bör alltså kolla ditt försäkringsbrev eller kontakta försäkringsbolaget före avresan. Finns ej detta skydd kan du ta en tillfällig reseförsäkring för den tid du tänker stanna i Spanien.

Normalregeln i en svenska hemförsäkring är att reseförsäkringen gäller under en begränsad tid, t.ex 3 månader, och då kan den kompletteras med en spansk privat sjukförsäkring. Den spanska försäkringen kan dock endast tecknas på helt år.

Svenska Försäkringskassan

Som ansluten till svensk försäkringskassa, vilket alla svenskar automatiskt blir vid 16 års ålder, kan du “exportera” dessa förmånar till Spanien och då gäller din svenska sjukförsäkring även i Spanien (och alla andra länder inom EU) under vissa förutsättningar och med vissa begränsningar.

Blanketten som du får, efter ansökan hos din lokala försäkringskassa, heter E-111 och den ger dig rätt till akut vård vid tillfällig vistelse i Spanien både om du är pensionärer eller ej. Med kortare vistelse menas att du är borta mindre än 12 månader. Detta kan innebära semesterresa, affärsresa, vid studier eller en vistelse i din spanska bostad under vinterhalvåret.
Enligt EU:s bestämmelser ska E-111 gälla i 12 månader men spanska myndigheter envisas många gånger med att kräva förnyelse efter 3 månader. Detta är fel och du bör påpeka detta.

Blir du under vistelsen i Spanien akut sjuk får du fri akutvård (dock ej för tidigare kända sjukdomar) för dig själv och för dom som är ekonomiskt beroende av dig, kan t ex vara din fru eller dina barn. Vidare får du 40 % rabatt på alla mediciner som är utskriva av en läkare som tillhör Seguridad Social, det spanska sjukförsäkringsystemet. Det går alltså inte att få ersättning för mediciner som skrivits ut av en privatpraktiserande läkare oavsett nationalitet om han inte tillhör Seguridad Social. Tidigare hade pensionärer mediciner helt gratis.

Om du inte visar denna blankett för den spanska läkaren finns det risk att du får betala kostnaden själv. Att visa upp originalet och lämna över en fotokopia brukar räcka.
Glöm inte bort att det gäller bara vid akutvård för ej tidigare kända sjukdomar. Dvs. lider du av diabetes sedan många år och får ett akut diabetesanfall under vistelsen i Spanien så får du inte fri sjukvård genom att uppvisa denna blankett.

Ett benbrott räknas självklart som akut men att ta bort gipset efter åtta veckor är inte akut och det får du betala själv. Även om det är en följd av benbrottet. Akutvården, enligt blankett E-111, gäller endast på de statliga sjukhusen och hälsocentralerna vilket utesluter möjligheten att kostnadsfritt besöka någon skandinavisk privatläkare på orten.

Bli ansluten till spanska försäkringskassan

Oavsett om du är pensionär eller inte kommer följande att hända efter att du presenterat dina E-dokument till spanska försäkringskassan.

Från INSS kommer efter en viss tid (räkna med två eller tre månader) ett bevis på att du är ansluten till den spanska sjukförsäkringen (Afiliación a la Seguridad Social) och du får ditt sjukförsäkringskort (Cartilla), en uppställning över läkarmottagningar och sjukhus samt en allmän information om service och kostnader.

Normalt på medlemskortet finns också information om den lokala vårdcentralen (Centro de Salud) där du kan få öppen vård samt i bästa fall också namnet på din personliga läkare. Om du ej får en läkare tilldelat så går du till den lokala vårdcentralen du tillhör och visar upp ditt sjukförsäkringskort och därefter tilldelas du en “husläkare”.

Där kan du också begära att få ett patientkort – Tarjeta Sanitaria – liknande dom vi har i Sverige. Nu ingår du i den spanska statens hälsovårdssystem och har nu samma rätt till sjukhusvård som en spanjor.

Som pensionär är vården gratis och mediciner subventionerade och är man ej pensinonär betalar man, precis som i Sverige, en del av läkemedelskostanden själv. Det får spanjorerna också göra.

Sjukvård i Spanien för residenta svenskar som ej arbetar

För svenskar (ej pensionärer) som söker och får permanent uppehållstillstånd i Spanien utan att arbeta krävs normalt en privat sjukförsäkring för att få en s k residencia.

Anmäler man sig som utflyttad vid avresan från Sverige blir man automatiskt av med svenska sjukvårdsförmåner och kan inte använda sig av t ex blankett E 111 i Spanien. Då är det viktigt att omedelbart vid ankomsten till Spanien skaffa en privat sjukförsäkring. Om du ej vill residencia direkt vid ankomsten till Spanien bör du ej anmäla dig som utflyttad till Försäkringskassan. Istället använder du blankett E 111 som gäller under ett år och du får fri akutvård i Spanien.
Alla svenska pensionärer (och deras familjer) som har statlig pension i Sverige har rätt till full sjukvård och subventionerade mediciner i Spanien under förutsättning att de har visat upp nödvändig dokumentation från hemlandet.

Blankett E 121 används av pensionärer som har eller tänker ansöka om permanent uppehållstillstånd (residencia) i Spanien eller av icke pensionärer som uppbär någon form av invaliditetspension. Med denna blankett från Försäkringskassan i Sverige överför du din svenska sjukförsäkring till det spanska sjukförsäkringssystemet och får en total sjukservice inklusive behandling av kroniska sjukdomar.

Du bör gå till ditt lokalkontor och hämta den minst en månad innan flyttningen. Därefter skall den sändas ifylld, per post eller vid personligt besök, till den spanska Försäkringskassan, Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Sänd också med en fotokopia av ditt pass. Glöm inte att ta en fotokopia till dig själv och att datera den.

Sjukvård för arbetstagare och egna företagare

För dig som flyttar till Spanien för att arbeta eller starta eget företag behövs inte någon blankett från Sverige eftersom du blir automatiskt medlem av det spanska sjukförsäkringssystemet när du söker residencia för att arbeta.
Om du är anställd eller arbetar som egen företagare är det precis som i Sverige. Du betalar varje månad en del av din skatt till den spanska försäkringskassan. Är du anställd betalar din arbetsgivare och som egen företagare gör du själv fysiskt inbetalningarna. Då har också din familj samma skydd som du. Om du betalar spansk socialförsäkring (Seguridad Social) har du och din familj rätt till fri eller subventionerad medicinsk vård som en spansk medborgare. Tandvård ingår ej i Seguridad Social och du får sjäv betala kostnaden om det inte rör sig om en olycka där tänderna skadats. Statsanställda i Spanien får tandläkarräkningen återbetald efter ett år med en självrisk på 20 %. Vidare får du 40 % rabatt på alla mediciner som är utskriva av en sjukhusläkare. Behöver du glasögon kan du gratis få en ögontest och ett recept för rätt styrka på galsögonen. Du får själv betala för bågarna och själva glasen.

Bra saker att vet.

Sjuklön/sjukpenning

Kan du få sjuklön/sjukpenning om du blir sjuk utomlands? Om du kan få sjuklön beror på vilket avtal du har med din arbetsgivare. Sjukpenning kan betalas ut vid vistelse i Spanien. Blir du sjuk ska du göra sjukanmälan till arbetsgivaren alternativt till Försäkringskassan första dagen du blir sjuk.

Ring eller skicka ett brev eller vykort. Poststämpelns datum gäller som anmälningsdag. Skriv namn, personnummer och adress både i Sverige och där du vistas i Spanien under sjukdomstiden. Detta är ett krav för att få sjuklön eller sjukpenning.
Är sjukdomen långvarig och varar mer än en vecka så krävs läkarintyg från och med den 7:e dagen för att få sjukpenning. Den tid du har på dig för att skaffa läkarintyg vid vistelse i Spanien är senast tre dagar efter sjukdomens början.

Får jag behålla min sjuklön/sjukpenning när jag reser till Spanien?

Om du reser till Spanien under den tid du har rätt till sjuklön bör du kontakta din arbetsgivare före avresan. Är du fortfarande sjuk när sjuklöneperioden upphör (i regel efter 14 dagar) gäller följande för att du ska få rätt till sjukpenning under Spanienresan.

Du måste i god tid före resan höra med Försäkringskassan om du kan få behålla sjukpenningen under utlandsvistelsen. Ett villkor för att du ska få sjukpenning är att resan inte hindrar ditt tillfrisknande eller förvärrar sjukdomen. I tveksamma fall diskuterar Försäkringskassans förtroendeläkare med den läkare som undersökt dig.

Föräldrapenning

Har du rätt till föräldrapenning innan du börjar resan till Spanien kan du fortsätta att få ersättning under tiden du vistas i Spanien så länge du inte arbetar.

Barnbidrag

Du har fortfarande kvar din rätt till barnbidrag när du är på tillfällig vistelse i Spanien. Här är dock tiden maximerad till en vistelse på max. 6 månader

Reseförsäkring

Reser du till Spanien bör du se till att du har ett tillräckligt försäkringsskyd. Vilka kompletteringar som kan behövas göras beror på vilken hemförsäkring du har. Se därför till att du har ett fullständigt försäkringsskydd i din hemförsäkring eller att du vid behov skaffar en reseförsäkring. Mer information om detta i kapitelet “Försäkringar”.

Intyg

När du behöver använda någon av blanketterna E-106 eller E-111 som är beskrivna ovan måste du kontakta Försäkringskassan i god tid före avresan (helst en månad), berätta vart du skall resa och begär att få de intyg du behöver. Om du har glömt intyget kan du riskera att själv få betala en eventuell vårdkostnad i Spanien. Efter hemkomsten har du i vissa fall möjlighet att med Försäkringskassans hjälp få tillbaka en del av det du betalat, men det tar lång tid och är besvärligt.

Tillfällig föräldrapenning

Är du förälder och på semester i Spanien och ditt barn blir sjukt kan du byta dina semesterdagar mot dagar med tillfällig föräldrapenning. Observera att du måste meddela din arbetsgivare senast första dagen efter semestern att du vill byta ut semesterdagar mot ledighet för vård av barn.

Sjuklön/sjukpenning

Kan du få sjuklön/sjukpenning om du blir sjuk utomlands? Om du kan få sjuklön beror på vilket avtal du har med din arbetsgivare. Sjukpenning kan betalas ut vid vistelse i Spanien. Blir du sjuk ska du göra sjukanmälan till arbetsgivaren alternativt till Försäkringskassan första dagen du blir sjuk.

Ring eller skicka ett brev eller vykort. Poststämpelns datum gäller som anmälningsdag. Skriv namn, personnummer och adress både i Sverige och där du vistas i Spanien under sjukdomstiden. Detta är ett krav för att få sjuklön eller sjukpenning.
Är sjukdomen långvarig och varar mer än en vecka så krävs läkarintyg från och med den 7:e dagen för att få sjukpenning. Den tid du har på dig för att skaffa läkarintyg vid vistelse i Spanien är senast tre dagar efter sjukdomens början.

Får jag behålla min sjuklön/sjukpenning när jag reser till Spanien?

Om du reser till Spanien under den tid du har rätt till sjuklön bör du kontakta din arbetsgivare före avresan. Är du fortfarande sjuk när sjuklöneperioden upphör (i regel efter 14 dagar) gäller följande för att du ska få rätt till sjukpenning under Spanienresan.

Du måste i god tid före resan höra med Försäkringskassan om du kan få behålla sjukpenningen under utlandsvistelsen. Ett villkor för att du ska få sjukpenning är att resan inte hindrar ditt tillfrisknande eller förvärrar sjukdomen. I tveksamma fall diskuterar Försäkringskassans förtroendeläkare med den läkare som undersökt dig.

Föräldrapenning

Har du rätt till föräldrapenning innan du börjar resan till Spanien kan du fortsätta att få ersättning under tiden du vistas i Spanien så länge du inte arbetar.

Barnbidrag

Du har fortfarande kvar din rätt till barnbidrag när du är på tillfällig vistelse i Spanien. Här är dock tiden maximerad till en vistelse på max. 6 månader

Reseförsäkring

Reser du till Spanien bör du se till att du har ett tillräckligt försäkringsskyd. Vilka kompletteringar som kan behövas göras beror på vilken hemförsäkring du har. Se därför till att du har ett fullständigt försäkringsskydd i din hemförsäkring eller att du vid behov skaffar en reseförsäkring. Mer information om detta i kapitelet “Försäkringar”.

Intyg

När du behöver använda någon av blanketterna E-106 eller E-111 som är beskrivna ovan måste du kontakta Försäkringskassan i god tid före avresan (helst en månad), berätta vart du skall resa och begär att få de intyg du behöver. Om du har glömt intyget kan du riskera att själv få betala en eventuell vårdkostnad i Spanien. Efter hemkomsten har du i vissa fall möjlighet att med Försäkringskassans hjälp få tillbaka en del av det du betalat, men det tar lång tid och är besvärligt.

Tillfällig föräldrapenning

Är du förälder och på semester i Spanien och ditt barn blir sjukt kan du byta dina semesterdagar mot dagar med tillfällig föräldrapenning. Observera att du måste meddela din arbetsgivare senast första dagen efter semestern att du vill byta ut semesterdagar mot ledighet för vård av barn.

https://qlhus.se/wp-content/uploads/2017/05/image-faq-02.jpg

JAG VILL BYGGA MEN HAR LITE FUNDERINGAR?Bygga nytt i Spanien

Tomt / område

Sammanfattningsvis kan man dela upp i huvudsakligen två olika sorters tomter

Urban och Rustika tomter

Vad är då dom största skillnaderna på Urban / Rustik Tomter?

Urban

 • Tomterna ligger inom stadsplanerade områden
 • Den totala byggytan är större, normalt mellan 30 – 100 % av tomt storlek
 • Fler grannar och det finns inga garatier på att obebyggda närområden inte kommer att bebyggas med villor, lägenheter eller radshus.
 • Priser på urban tomter ligger från 300 Euro / m2

Rustik

 • Dessa tomterna ligger utanför stadsplanerade områden men detta behöver inte vara långt ute på landsbyggden utan kan ligga i närområdet eller anslutning från stan eller byn.
 • Man kan bygga 2 % av tomstorleken på dessa tomter (men dessa är oftast mycket större tomter)
 • Man behöver inte bygga eller anlägga hela tomten utan man kan hyra ut eller låna ut delar av tomten till närliggande odlare, vilket är ett bra sätt att bli en del av samhället och på samma gång få sin tomt att bokstavligen blomma
 • Priser på Urban tomter ligger från 15 Euro / m2

Det finns även variationer på detta som kan var olika från fall till fall. Ni kommer att få se på flera olika möjligheter när ni är där nere så ni får mer underlag för att kunna göra ett beslut hur ni vill göra.

Vad gäller vid köp av tomt?

När ni hittat er tomt kommer vi innan köp att kontrollera så tomten är:

 • Byggbar
 • Att vi kan få bygglov och hur detta ser ut
 • Att inga skuldbrev finns på tomten
 • Att inte tomten är ”K” märkt ( special områden med specefika krav )

Efter allt är kontrollerat kommer en handpenning att betalas på 10 % sen kommer resterande att betalas efter överenskommelse och tillträde till tomten.

Fullmakt

Vi rekommenderar att vi tillsammans träffar vår advokat i Spanien för att teckna en fullmakt för att enklast kunna genomföra ett köp av tomt. Detta är inget bindande avtal utan bara en fullmakt att advokaten representerar er Förening / Bolag vid ett ev köp utan att alla är i Spanien för att skriva på kontrakten. Denna fullmakt kan förberedas vid er resa om ni vill och skrivas på i lugn och ro i Sverige efter hemkomst av alla delägare.

Budget

Innan eller efter er resa rekommenderar vi att ni bestämmer er för en ungefärlig budget för  projektet. Pris på tomt och läge bestämmer mycket på slutkostnad. Men också så blir det mycket mer ekonomi per medlem genom att många kostnader delas.

Vi kommer att boka ett möte mer er efter hemkomsten för att summera era intryck och bestämma hur vi eventuellt kan gå vidare med budget, tidsplan och planering. Kanske även undersöka möjligheter att finansiera genom lån om det behövs. I Sverige eller Spanien. Det kan vara billigare att finansiera i Spanien nu p.g.a. den svaga kronan och amorteringskrav.

Även så vi dela upp det färdiga drömprojektet i flera etapper som inflyttningsklar huskropp med inredning och el VA först. Sedan kanske pool, uterum mm senare. Ni bestämmer.

Sambyggnation / samägande

Vad innebär detta?

Det kommer i Sverige att skapas en förening eller ett AB som ni kommer äga lika delar av och detta bolag kommer att äga tomten, gemensamhets och rekreations ytor samt poolområdet. Och eventuellt samägande av extra lägenheter för uthyrning om så önskas.

Ni kommer sedan att äga andelar av bolaget beroende på interiör och detta kommer regleras av m2 på sin respektive lägenhet. Dvs alla kommer kanske inte att ha samma storlek på sina respektive lägenheter och de kommer därför att delas upp på storlek så man äger och betalar för sin del.

Samma gäller också vid en eventuell försäljning, att man säljer sin del av föreningen / bolaget.

Detta kommer ni alla att få ett standardpris på och det betyder att vi räknar nyckelfärdigt på detta, vill ni sedan göra tillval i form av annat kakel, byta kök, vitvaror eller liknande kommer detta att tillkomma priset om detta är dyrare än standard. Är det billigare än standard kommer priset gå ner!

Ägande och ansvarsfördelning

Det kommer att skrivas ett avtal som reglerar vilka kostnader som förening bär och ägarna själva står för och detta gör ni ihop med en advokat eller revisor och detta kan vi hjälpa er med om ni vill.

Men i stort kan man säga att det kommer fungera som en svensk BRF

Ute ytor bekostas och tas om hand om av föreningen. Även gemensamma driftskostnader som skötsel av pool, trädgård, bevakning mm om så önskas.

Stammar och ”inre kostruktioner” är föreningens ansvar De egna lägenheterna är ägarnas ansvar

Företagets policyQL Hus Policy

 • Vision
 • Mål
 • Policy
 • Motto

Vår vision

Vårt mål är att alltid vara det alternativet på den Spanska marknaden som gör skillnad. Genom att alltid sträva framåt i både teknik och kunskap tar vi ett steg i taget ihop med våra kunder.

Vårt mål

QL Hus har som mål att alltid leverera det som sagts och göra detta i tid. För attklara detta vill vi  ha en god struktur och nära relation med kunden

Policy

Vår policy är att alltid  värna om kundens bästa genom ärlighet. Vi skall alltid se, lyssna och respektera varandra.

Motto

Vårt motto är att inte tjäna på varandra, utan tjäna med varandra. Vi ser våra kunder som partners och tillsammans skall vi skapa något bra.

Quality living

Låt oss bygga tillsammans

Vi ser gärna att du designar och vi bygger. Allt för att skapa mångfald i vårt koncept.
Socialamedier